Όνομα φαρμάκου - O

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι Onsior QM01AH91 robenacoxib Elanco Europe Ltd.
Σκύλοι Osurnia QS02CA90 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Novartis Santé Animale S.A.S
Γάτες Oncept IL-2 QL03AX vCP1338 virus Merial;; 
Σκύλοι Oxyglobin QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine) OPK Biotech Netherlands BV