Όνομα φαρμάκου - O

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH91 robenacoxib Elanco Europe Ltd
Σκύλοι Osurnia / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA90 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Elanco Europe Ltd
Γάτες Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AX vCP1338 virus Merial;; 
Σκύλοι Oxyglobin / 2 / 3 / 4 QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine) OPK Biotech Netherlands BV