Όνομα φαρμάκου - P

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Γάτες Purevax RCPCh / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV) Merial
Άλογα ProteqFlu / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AD02 iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) Merial
Χοίροι Porcilis PCV / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen Intervet International BV
ΓάτεςΣκύλοι Profender / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AA51 emodepside / praziquantel Bayer Animal Health GmbH
Χοίροι Porcilis Pesti / 2 / 3 / 4 QI09AD04 Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen Intervet International BV
Σκύλοι Posatex / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA91 orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole Intervet International BV
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
Porcilis AR-T DF / 2 / 3 / 4 QI09AB04 protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells Intervet International BV
Γάτες Purevax FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AD feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97) Merial
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) / 2 / 3 / 4 QI09AB02 F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid Intervet International BV
Γάτες Purevax RCPCh FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru Merial
Γάτες Purevax RC / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) Merial
Βοοειδή Pirsue / 2 / 3 / 4 / 5 QJ51FF90 pirlimycin Zoetis Belgium SA
Άλογα Proteq West Nile / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AX vCP2017 virus Merial
ΚοτόπουλοΧοίροι Panacur AquaSol / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AC13 fenbendazole Intervet International BV
Γάτες ProZinc / 2 / 3 / 4 / 5 QA10AC01 insulin human Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Άλογα ProteqFlu-Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AI01 A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242), influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) and Clostridium tetani toxoid Merial
Γάτες Purevax RCP FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97) Merial
Σκύλοι Pexion / 2 / 3 / 4 / 5 QN03AX90 imepitoin Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Σκύλοι Previcox / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH90 firocoxib Merial
Γάτες Purevax RCP / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV) Merial
Σκύλοι Palladia / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE91 toceranib Zoetis Belgium SA
Χοίροι Porcilis PCV ID / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen Intervet International B.V.
Σκύλοι Prac-tic / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AX26 pyriprole Elanco Europe Ltd
Χοίροι Porcilis ColiClos / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AB08 Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT Intervet International BV
ΚοτόπουλοΓαλοπούλες Poulvac E. coli / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE04 Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195 Zoetis Belgium SA