Όνομα φαρμάκου - R

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Νυκτερευτές (Nyctereutes procyonoides)
Κόκκινες αλεπούδες (Vulpes Vulpes)
Rabigen SAG2 / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AA02 live attenuated rabies virus, SAG2 strain Virbac S.A.
Σκύλοι Reconcile / 2 / 3 / 4 / 5 QN06AB03 fluoxetine Eli Lilly and Company Limited
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι Recocam / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Cross Vetpharm Group Ltd
Σκύλοι RevitaCAM / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Zoetis Belgium SA
Χοίροι Respiporc Flu3 / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine IDT Biologika GmbH; 
Σκύλοι Recuvyra / 2 / 3 QN02AB03 Fentanyl Eli Lilly and Company Limited; 
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Rheumocam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
Rhiniseng / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AB04 inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr) Laboratorios Hipra S.A.