Startvac (Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus...) - QI02AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Όνομα φαρμάκου: Startvac
ATC: QI02AB
Ουσία: Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus aureus (CP8) strain SP 140 inactivated, expressing slime-associated antigenic complex
Κατασκευαστής: Laboratorios Hipra S.A.

STARTVAC

Περίληψη EPAR για το κοινό

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Startvac;

Το Startvac είναι εµβόλιο για αγελάδες που περιέχει αδρανοποιηµένα βακτήρια Escherichia coli και Staphylococcus aureus. Το Startvac είναι ενέσιµο γαλάκτωµα που διατίθεται σε φιαλίδια (των 3 ml, 10 ml και 50 ml).

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Startvac;

Το Startvac χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της ανοσίας ολόκληρων εκτροφών υγιών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων σε εκτροφές µε γνωστά προβλήµατα οφειλόµενα σε µαστίτιδα (φλεγµονή στο µαστό λόγω λοίµωξης). Η ενισχυµένη ανοσία µειώνει τον αριθµό των προσβαλλόµενων αγελάδων και τη σοβαρότητα των κλινικών συµπτωµάτων.

Το Startvac χορηγείται σε όλες τις υγιείς αγελάδες της εκτροφής, κατά τη διάρκεια της κύησης και µετά από αυτήν. Χορηγείται µε τρεις ενέσεις στους τραχηλικούς µύες: η πρώτη χορηγείται 45 ηµέρες πριν από την αναµενόµενη ηµεροµηνία τοκετού, η δεύτερη 35 ηµέρες µετά και η τρίτη 62 ηµέρες µετά από τη δεύτερη. Το πλήρες πρόγραµµα ενέσεων πρέπει να επαναλαµβάνεται σε κάθε κύηση.

Πώς δρα το Startvac;

Το Startvac είναι εµβόλιο. Τα εµβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστηµα (τη φυσική άµυνα του οργανισµού) πώς να αντιµετωπίζει τις νόσους. Το Startvac περιέχει αδρανοποιηµένες µορφές δύο βακτηρίων που προκαλούν κατά κανόνα µαστίτιδα (Escherichia coli και Staphylococcus aureus). Όταν το εµβόλιο χορηγείται στην αγελάδα, το ανοσοποιητικό σύστηµα του ζώου αναγνωρίζει τα βακτήρια ως «ξένα» σώµατα και παράγει αντισώµατα εναντίον τους. Στη συνέχεια, όταν το ζώο εκτεθεί µελλοντικά ξανά στα βακτήρια, το ανοσοποιητικό του σύστηµα θα είναι σε θέση να παράγει αυτά τα αντισώµατα γρηγορότερα, βοηθώντας στην καταπολέµηση των βακτηρίων, προλαµβάνοντας την εµφάνιση της µαστίτιδας ή µειώνοντας τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων της.

Το εµβόλιο περιλαµβάνει επίσης µια «ανοσοενισχυτική ουσία» (υγρή παραφίνη) για την επίτευξη καλύτερης απόκρισης.

Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Startvac;

Η εταιρεία διενήργησε σειρά µελετών, περιλαµβανοµένης µίας βασικής µελέτης η οποία εξέτασε την αποτελεσµατικότητα του Startvac σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες υπό πραγµατικές συνθήκες. Η µελέτη συνέκρινε αγελάδες στις οποίες χορηγήθηκε Startvac µε εκείνες στις οποίες χορηγήθηκε εικονικό φάρµακο (εικονική θεραπεία) και εξέτασε τον αριθµό των αγελάδων µε µαστίτιδα, τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων της µαστίτιδας και την παραγωγή γάλακτος.

Ποιο είναι το όφελος του Startvac σύµφωνα µε τις µελέτες;

Οι µελέτες κατέδειξαν ότι το Startvac µείωσε τον αριθµό των αγελάδων µε µαστίτιδα οφειλόµενη στο Staphylococcus aureus και άλλα συναφή βακτήρια και µείωσε τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων σε αγελάδες µε µαστίτιδα. Ο εµβολιασµός µε Startvac είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των αγελάδων που θεραπεύτηκαν από τη λοίµωξη, τη µείωση του αριθµού των αγελάδων που έπρεπε να υποβληθούν σε θεραπεία για µαστίτιδα και την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής γάλακτος.

Οι ενέσεις του Startvac δεν είχαν καµία επιβλαβή επίδραση στην κύηση ή στον τοκετό, ούτε επίσης και στους µόσχους που γεννήθηκαν.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Startvac;

Το εµβόλιο ενδέχεται να προκαλέσει παροδική εξοίδηση και πόνο στο σηµείο χορήγησης της ένεσης. Επίσης, ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινή αύξηση της θερµοκρασίας του σώµατος.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

Το Startvac περιέχει υγρή παραφίνη (τύπος παραφινέλαιου). Σε περίπτωση ακούσιας αυτοένεσης ενδέχεται να προκληθεί έντονος πόνος και εξοίδηση, ιδίως αν η ένεση γίνει σε άρθρωση ή δάκτυλο. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα απώλεια του δακτύλου εάν δεν παρασχεθεί άµεση ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση ακούσιας αυτοένεσης µε το προϊόν, ακόµη και εάν η ποσότητα είναι πολύ µικρή, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Εάν ο πόνος επιµείνει για περισσότερο από 12 ώρες µετά την ιατρική εξέταση, ζητήστε και πάλι ιατρική συµβουλή.

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κωδικός ATC: "QI02AB"

  • Coxevac - QI02AB

Πόσος χρόνος απαιτείται πριν τη σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο (χρόνος αναµονής);

Ο χρόνος αναµονής είναι µηδέν ηµέρες. Το ζώο µπορεί να σφαγιαστεί και να καταναλωθεί οιαδήποτε χρονική στιγµή µετά από τη χορήγηση της ένεσης.

Πόσος χρόνος απαιτείται πριν από τη χρήση του γάλακτος για κατανάλωση από τον άνθρωπο;

Το γάλα µπορεί να χρησιµοποιηθεί οιαδήποτε χρονική στιγµή µετά από τη χορήγηση της ένεσης.

EMEA 2009

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Startvac;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Startvac υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται µε αυτό για την ανοσοποίηση εκτροφών υγιών αγελάδων και µοσχίδων, σε εκτροφές γαλακτοπαραγωγών βοοειδών µε επανεµφανιζόµενα προβλήµατα µαστίτιδας και για τον περιορισµό της συχνότητας εµφάνισης της υποκλινικής µαστίτιδας και της συχνότητας εµφάνισης και σοβαρότητας των κλινικών συµπτωµάτων της κλινικής µαστίτιδας που προκαλείται από Staphylococcus aureus, κολοβακτηριοειδή και πηκτάση - αρνητικούς σταφυλόκοκκους, και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο Startvac. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα 6 της παρούσας ευρωπαϊκής δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Startvac:

Την/Στις 11/02/2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Laboratorios Hipra, S.A. για το Startvac. Πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου φαρµάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: 11/02/2009

EMEA 2009

Σχόλια