Είδη - Μοσχάρια

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Μοσχάρια, νεογέννητα μικρότερα από 12 ωρών
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Μοσχάρια, νεογέννητα
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
ΜοσχάριαΧοίροι Melovem / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
Μοσχάρια, νεογέννητα
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA