Είδη - Γάτες

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Γάτες Purevax RCPCh / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV) Merial
Γάτες Fevaxyn Pentofel / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AL01 inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus Zoetis Belgium SA; 
ΓάτεςΣκύλοι Acticam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Ecuphar
ΓάτεςΣκύλοι Profender / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AA51 emodepside / praziquantel Bayer Animal Health GmbH
ΓάτεςΣκύλοι Convenia / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Γάτες Purevax FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AD feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97) Merial
Γάτες Purevax RCPCh FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru Merial
ΓάτεςΣκύλοι Virbagen Omega / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AB recombinant omega interferon of feline origin Virbac S.A.
Γάτες Purevax RC / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) Merial
ΓάτεςΣκύλοι Meloxoral / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Le Vet B.V.
Γάτες Semintra / 2 / 3 / 4 / 5 QC09CA07 telmisartan Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΓάτεςΣκύλοι Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH91 robenacoxib Elanco Europe Ltd
Γάτες Vectra Felis / 2 / 3 / 4 QP53A pyriproxyfen / dinotefuran Ceva Sante Animale
Γάτες ProZinc / 2 / 3 / 4 / 5 QA10AC01 insulin human Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Γάτες Nobivac Bb / 2 / 3 / 4 QI06AE02 live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2 Intervet International BV
Γάτες Purevax RCP FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97) Merial
ΓάτεςΣκύλοι Bravecto / 2 / 3 / 4 / 5 QP53BX05 Fluralaner Intervet International B.V
ΓάτεςΣκύλοι Comfortis / 2 / 3 / 4 QP53BX03 spinosad Eli Lilly and Company Limited
ΓάτεςΣκύλοι Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Ceva Santé Animale
Γάτες Leucogen / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
Γάτες Purevax RCP / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV) Merial
ΓάτεςΣκύλοι Stronghold / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AA05 selamectin Zoetis Belgium SA
Γάτες Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AX vCP1338 virus Merial;; 
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΧοίροι Loxicom / 2 / 3 / 5 QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited