Είδη - Χοίροι (χοιρίδια)

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Χοίροι (χοιρίδια)
Suvaxyn PCV / 2 / 3 / 4 QI09AA07 porcine circovirus recombinant virus (CPCV) 1-2, inactivated Zoetis Belgium SA