Ουσία - B

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
Σκύλοι benazepril hydrochloride / pimobendan Fortekor Plus QC09BX90 Elanco Europe Ltd
Σκύλοι benazepril hydrochloride /spironolactone Cardalis QC09BA07 Ceva Santé Animale
ΒοοειδήΠρόβατα bluetongue virus inactivated, serotype 8 Bluevac BTV8 QI04AA02 CZ Veterinaria S.A.
ΒοοειδήΠρόβατα bluetongue virus serotype 8 antigen BTVPUR Alsap 8 QI02AA08 Merial
ΒοοειδήΠρόβατα bluetongue-virus serotype-1 antigen BTVPUR AlSap 1 QI04AA02 Merial