Ουσία - D

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
ΣκύλοιΚουνάβια deslorelin acetate Suprelorin QH01CA93 Virbac S.A.
Σκύλοι desoxycortone pivalate Zycortal QH02AA03 Dechra Limited
ΓάτεςΣκύλοι dexmedetomidine hydrochloride Dexdomitor QN05CM18 Orion Corporation
Σκύλοι dexmedetomidine hydrochloride Sileo QN05CM18 Orion Corporation
Σκύλοι dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen Vectra 3D QP53AC54 Ceva Sante Animale