ΓάτεςΣκύλοι maropitant citrate Cerenia / 2 / 3 / 4 / 5 QA04AD90 Zoetis Belgium SA Άλογα meloxicam Novaquin / 2 / 3 / 4 QM01AC06 Le Vet Beheer B.V.  ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι meloxicam Inflacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd ΓάτεςΣκύλοι meloxicam Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Πρόβατα monepantel Zolvix / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AX09 Elanco Europe Ltd