Ουσία - V

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
ΧοίροιΚουνέλια valnemulin Econor / 2 / 3 / 4 QJ01XQ02 Elanco Europe Ltd.
Άλογα vedaprofen Quadrisol / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AE90 VETCOOL B.V.
Άλογα vCP2017 virus Proteq West Nile / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AX Merial
Γάτες vCP1338 virus Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AX Merial;; 
Γάτες vCP65 virus Purevax Rabies / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AD Merial
Κοτόπουλο vaccine against coccidiosis in chickens Evalon / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AN01 Laboratorios Hipra, S.A.