Όνομα φαρμάκου - T

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι Trocoxil QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Trifexis QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited