Όνομα φαρμάκου - T

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Trifexis / 2 / 3 / 4 QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited