Greek
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Όνομα φαρμάκου: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Ουσία: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Κατασκευαστής: Ceva Sante Animale
GreekGreek
Αλλαγή γλώσσας
An agency of the European Union

Vectra 3D

δινοτεφουράνη / πυριπροξυφαίνη / περμεθρίνη

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Vectra 3D;

Το Vectra 3D είναι ένα κτηνιατρικό φάρμακο που περιέχει τρεις δραστικές ουσίες: δινοτεφουράνη, πυριπροξυφαίνη και περμεθρίνη. Διατίθεται υπό μορφή διαλύματος επίχυσης σε σημείο (spot-on), σε συσκευές εφαρμογής πέντε διαφορετικών περιεκτικοτήτων για χρήση σε σκύλους ποικίλου σωματικού βάρους.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Vectra 3D;

Το Vectra 3D χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη των παρασιτώσεων σε σκύλους και την απώθηση σκνιπών, κουνουπιών και σταβλομυγών. Η δράση του διαρκεί έως έναν μήνα και προλαμβάνει την επώαση και την ανάπτυξη των ψύλλων για δύο μήνες. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της θεραπευτικής στρατηγικής για τον έλεγχο της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας (αλλεργική αντίδραση σε τσιμπήματα ψύλλων).

Η δόση του Vectra 3D εξαρτάται από το σωματικό βάρος του σκύλου. Το περιεχόμενο μιας γεμάτης συσκευής εφαρμογής Vectra 3D χορηγείται απευθείας στο δέρμα του σκύλου, αφού διαχωριστεί το τρίχωμα, είτε σε ένα ή περισσότερα σημεία της πλάτης, ανάλογα με το σωματικό βάρος του σκύλου, είτε σε μια συνεχή γραμμή από τη βάση της ουράς, κατά μήκος του κέντρου της πλάτης, σε όλο το μήκος μέχρι τις ωμοπλάτες. Η θεραπεία μπορεί να επαναλαμβάνεται μια φορά τον μήνα.

Πώς δρα το Vectra 3D;

Οι δραστικές ουσίες του Vectra 3D δρουν ως «εξωπαρασιτοκτόνα». Αυτό σημαίνει ότι εξοντώνουν τα παράσιτα που ζουν στο δέρμα ή στο τρίχωμα ζώων, όπως ψύλλους και κρότωνες.

Η δινοτεφουράνη και η περμεθρίνη είναι εντομοκτόνα που εξοντώνουν τα έντομα προσβάλλοντας το νευρικό τους σύστημα μέσω διάφορων μηχανισμών. Επίσης, η περμεθρίνη δρα κατά παρόμοιο τρόπο έναντι των κροτώνων. Η δινοτεφουράνη επιδρά σε συγκεκριμένους νευρικούς υποδοχείς, ονόματι νικοτινεργικοί υποδοχείς ακετυλοχολίνης, και η περμεθρίνη παρεμβάλλεται στους διαύλους νατρίου των νεύρων, οι οποίοι διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στη μετάδοση σημάτων. Όταν οι δύο αυτές ουσίες χορηγούνται μαζί, ενισχύεται η δράση τους. Η πυριπροξυφαίνη είναι ένας ρυθμιστής ανάπτυξης του εντόμου οποίος ανακόπτει τον κύκλο ζωής των ψύλλων προκαλώντας την παραγωγή στείρων αυγών και αναστέλλοντας την ανάπτυξη των νεαρών ψύλλων σε τέλεια έντομα.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Vectra 3D;

Η αποτελεσματικότητα του Vectra 3D έναντι ψύλλων, κροτώνων, κουνουπιών και μυγών μελετήθηκε σε 24 εργαστηριακές μελέτες και σε δύο μελέτες πεδίου.

Στη μία μελέτη πεδίου μετείχαν 485 σκύλοι με παρασιτώσεις από ψύλλους ή/και κρότωνες, οι οποίοι έλαβαν άπαξ θεραπεία είτε με Vectra 3D είτε με προϊόν επίχυσης σε σημείο (spot-on) που περιείχε δύο άλλες ουσίες οι οποίες ελέγχουν τον πληθυσμό ψύλλων και κροτώνων, την φιπρονίλη και την (S)- μεθοπρένη. Ο δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η μείωση του αριθμού των ψύλλων και των κροτώνων.

Στη δεύτερη μελέτη πεδίου μετείχαν 278 σκύλοι με παρασιτώσεις από ψύλλους οι οποίοι έλαβαν τρεις φορές θεραπεία σε μηνιαία διαστήματα είτε με Vectra 3D είτε με άλλο προϊόν επίχυσης σε σημείο (spot- on) το οποίο περιείχε φιπρονίλη και (S)-μεθοπρένη. Ο δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η μείωση του αριθμού των ψύλλων.

Ποιο είναι το όφελος του Vectra 3D σύμφωνα με τις μελέτες;

Ηπρώτη μελέτη πεδίου έδειξε ότι κατά την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων της μελέτης στους σκύλους που έλαβαν θεραπεία με Vectra 3D ο αριθμός των ψύλλων μειώθηκε κατά 79% σε σύγκριση με τη μείωση κατά 57% που παρατηρήθηκε σε σκύλους που έλαβαν θεραπεία με το άλλο προϊόν. Η μελέτη έδειξε επίσης μείωση των συμπτωμάτων της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας σε σκύλους που έλαβαν θεραπεία με Vectra 3D ή με το προϊόν σύγκρισης σε ποσοστό άνω του 90%. Στους σκύλους που χορηγήθηκε Vectra 3D παρατηρήθηκε μέση μείωση του αριθμού των κροτώνων στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων κατά 94% έναντι 97% που παρατηρήθηκε στην ομάδα ελέγχου.

Ηδεύτερη μελέτη πεδίου έδειξε ότι οι σκύλοι που έλαβαν θεραπεία με Vectra 3D παρουσίασαν μέση μείωση του αριθμού των ψύλλων κατά 95% έναντι 97% που παρατηρήθηκε στους σκύλους που έλαβαν θεραπεία με φιπρονίλη και (S)-μεθοπρένη.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Vectra 3D;

Πολύ σπάνια ενδέχεται να παρουσιαστεί παροδικό ερύθημα, κνησμός ή άλλα συμπτώματα δυσφορίας στο σημείο εφαρμογής. Συνήθως τα εν λόγω συμπτώματα εξαφανίζονται εντός 24 ωρών μετά τη χορήγηση. Πολύ σπάνια ενδέχεται να προκληθεί έμετος ή διάρροια στους σκύλους.

Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Vectra 3D περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κωδικός ATC: "QP53AC54"

  • Activyl tick plus - QP53AC54

Το Vectra 3D δεν πρέπει να χορηγείται σε γάτες. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι γάτες δεν γλύφουν υπό θεραπεία σκύλους, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς επιδράσεις, που θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρες.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Κατά τον χειρισμό του προϊόντος τα άτομα δεν πρέπει να καπνίζουν, να τρώνε ή να πίνουν, ενώ μετά τη χρήση πρέπει να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους.

Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης των ματιών στο προϊόν, πλύντε τα μάτια με νερό ενώ σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης του δέρματος στο προϊόν, πλύντε το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Εάν ο ερεθισμός του δέρματος ή των ματιών επιμένει, ή εάν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν τυχαία καταποθεί, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα.

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία (αλλεργία) σε οποιοδήποτε από τα συστατικά θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.

Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με σκύλους που έλαβαν θεραπεία για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμάκου. Την ημέρα της θεραπείας, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Vectra 3D;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Vectra 3D υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό όσον αφορά τις εγκεκριμένες ενδείξεις και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Vectra 3D. Η σχέση οφέλους / κινδύνου περιγράφεται στην επιστημονική συζήτηση της παρούσας ευρωπαϊκής δημόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Vectra 3D:

Στις 04/12/2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Vectra 3D. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Οκτώβριος 2013.

Σχόλια