Apoquel (oclacitinib maleate) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QD11AH90

Artikli sisu

A.RAVIMPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Pfizer Italia S.R.L.

Via del Commercio 25/27 63100 Marino Del Tronto (AP) ITAALIA

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid