Ravimi nimetus - C

Liigid Ravimi nimetus ATC Toimeaine Tootja
Koerad Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
KassidKoerad Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Sead (noored emised ja emised)
Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Koerad Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Koerad Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial