Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Ravimi nimetus: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisu

A.BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJA JA RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogiliste toimeainete tootja nimi ja aadress

Toimeaine tootja nimi ja aadress

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Madalmaad

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Madalmaad

B.TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid