Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Toimeaine: dexmedetomidine hydrochloride
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD

Ravimipartii vabastamise eest vastutava te tootja nimi ja aadress

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

D.MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Ravimiohutuse järelevalve süsteem

Müügiloa hoidja peab tagama, et müügiloa taotluse I osas kirjeldatud ravimiohutuse järelevalve süsteem on olemas ja toimib enne veterinaarravimi turule toomist ja turustamise ajal.

Kommentaarid