Easotic (hydrocortisone aceponate /miconazole...) - QS02CA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Easotic
ATC: QS02CA03
Toimeaine: hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate
Tootja: Virbac

Artikli sisu

EASOTIC

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Easotic?

Easotic sisaldab kolme toimeainet: hüdrokortisoonatseponaati, mikonasoolnitraati ja gentamütsiinsulfaati. Easotic on valget värvi kõrva manustatav suspensioon koertele. Seda turustatakse 10 ml pudelis.

Milleks Easoticit kasutatakse?

Easoticit kasutatakse koertel ägeda või korduva kõrvainfektsiooni (otitis externa) raviks. Easoticit antakse üks kord päevas viie päeva jooksul. Ravimi annus on 1 ml, mis manustatakse pudeliga turustatava pumba ühekordse aktiveerimise abil vahetult kõrva. Enne ravi peab kõrva sisemus olema puhas ja kuiv ning liigsed karvad peab eemaldama.

Kuidas Easotic toimib?

Koertel võivad kõrvainfektsiooni põhjustada bakterid või seened. Infektsiooniga kaasneb sageli põletik (mõlemas) kõrvas (kõrv on punane, tursunud ja sügeleb). Kaks Easotici toimeainet, mikonasoolnitraat ja gentamütsiinsulfaat, võitlevad infektsiooniga. Kolmas toimeaine, hüdrokortisoonatseponaat on põletikku vähendav aine.

Hüdrokortisoonatseponaat on glükokortikosteroid, millel on põletikuvastane ja sügelust vähendav toime. Mikonasoolnitraat on seenevastane ravim, mille toime seisneb seente rakumembraani olulise koostisaine ergosterooli moodustumise pärssimises. Ilma ergosteroolita seen hävib või ei saa levida. Gentamütsiinsulfaat on aminoglükosiidide rühma kuuluv antibiootikum. Ta pärsib valkude teket bakterites. Ta peatab bakterite kasvu, mille tulemusena bakterid hävivad.

Kuidas Easoticit uuriti?

Easoticit uuriti koertel nii laboratooriumi- kui väliuuringutes. Viidi läbi üks suur väliuuring eri keskustes üle kogu Euroopa. Uuringus võrreldi Easotici efektiivsust kolme samalaadset toimeainet sisaldavate kõrvatilkade efektiivsusega ägeda või korduva kõrva bakteriaalse või seeninfektsiooniga koertel. Igas grupis oli võrdne arv eri tõugu, vanuses, eri soost ja kaaluga koeri.

Milles seisneb uuringute põhjal Easotici kasulikkus?

Ägeda või korduva kõrvainfektsiooni sümptomite (punetus, turse, kõrvaeritised ja ebamugavustunne) leevendamisel koertel osutus ravi Easoticiga soovitatavas annuses viie päeva jooksul sama efektiivseks kui ravi võrdlusravimiga. Ravimit taluti hästi.

Mis riskid kaasnevad Easotociga?

Ligikaudu 2%-l koertest on täheldatud kerget nahapunetust kõrval. Kõrvapreparaatide kasutamisega võib kaasneda kuulmiskahjustus. See on tavaliselt ajutine ja esineb eelkõige vanematel koertel.

Easoticit ei tohi kasutada koertel, kes võivad olla ravimi toimeainete või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes allergilised ega koertel, kelle trummikile on perforeeritud või kellel on parasiitnakkus generaliseerunud demodekoos. Easoticit ei tohi kasutada samaaegselt teiste ravimitega, mis võivad kahjustada kõrva.

Easotici kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhuslikul nahale või silma sattumisel tuleb seda kohta kohe loputada rohke veega. Kui inimene peaks seda ravimit juhuslikult alla neelama või kui tekib silmaärritus, tuleb pöörduda kohe arsti poole ning näidata pakendi infolehte või etiketti.

Miks Easotic heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Easotici kasulikkus gentamütsiinile tundlike bakterite ja mikonasoolile eelkõige poolt põhjustatud ägeda otitis externa ja otitis externa korduvate ägenemiste ravis ületab ravimiga seotud ohud, ning soovitas anda Easoticile müügloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Easotici kohta

Euroopa Komisjon väljastas Easotici müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Virbac S.A. 20. november 2008. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2008.

Kommentaarid