Estonian
Valige veebisaidi keel

Equilis StrepE (live deletion-mutant Streptococcus equi...) - QI05AE

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Equilis StrepE
ATC: QI05AE
Toimeaine: live deletion-mutant Streptococcus equi strain TW928
Tootja: Intervet International BV

EQUILIS StrepE

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Equilis StrepE?

Equilis StrepE on vaktsiin, mis sisaldab toimeainena elusat nõrgestatud muteerunud Streptococcus equi tüve. Vaktsiin ei sisalda adjuvante ega säilitusaineid. Equilis StrepE-d turustatakse lüofilisaadina (külmkuivatatud graanul) süstesuspensiooni valmistamiseks. Vaktsiini turustatakse koos lahusti, aplikaatori ja nõelaga süstlaga. See on esimene Euroopa Liidus litsentseeritud vaktsiin hobuste nõletõve vastu.

Milleks Equilis StrepE-d kasutatakse?

Equilis StrepE-d kasutatakse hobuste vaktsineerimiseks bakteri Streptococcus equi põhjustatud hingamisteede haiguse vastu. Seda väga nakkavat ja levinud haigust, mida põhjustab kõnealune bakter, nimetatakse nõletõveks. Nõletõve puhul võivad pea lümfisõlmed suureneda niivõrd, et takistavad hingamisteid ja tekitavad hobusel hingamisraskusi. See on hobustel väga nakkav haigus ja levinud bakteriaalne infektsioon. Equilis StrepE vähendab kliinilisi haigusnähte ja lümfisõlmede abstsesside (mädapaisete) tekkimist.

Kuidas Equilis StrepE toimib?

Equilis StrepE on vaktsiin. Vaktsiinid "õpetavad" immuunsüsteemi (keha loomulikke kaitsemehhanisme) ennast haiguse eest kaitsma. Equilis StrepE sisaldab väheses koguses bakteritüve S. equi. Kui hobune saab vaktsiini, peab immuunsüsteem nõrgestatud viirusi võõrasteks ja produtseerib nende vastu antikehi. Kui siis immuunsüsteem uuesti viirustega kokku puutub, on see võimeline antikehi kiiremini produtseerima. Vaktsiinis Equilis StrepE sisalduvast bakteritüvest on teatavad geenid eemaldatud, et halvendada selle kasvamist hobuse organismis ja vähendada haiguse tekitamise tõenäosust. Seepärast on seda sobiv vaktsiinina kasutada.

Kuidas Equilis StrepE efektiivsust uuriti?

Vaktsiini manustatakse 0,2 ml süstina ülamoka siseküljele. Equilis StrepE efektiivsust uuriti ohutusuuringutes ja ühes põhilises väliuuringus. Hobustel ei olnud varem haigusi, sealhulgas nõletõbe esinenud ning neid ei oldud kunagi vaktsineeritud. Ohutusuuringute tulemused

näitavad, et Equilis StrepE on hobustele alates nelja kuu vanusest ohutu, sest pärast ühekordset või korduvat annust ja üleannustamisega ravi täheldatud paikseid ja süsteemseid reaktsioone peeti vastuvõetavaks. Hobused alates nelja kuu vanusest peavad saama nelja nädala pärast ka teise süsti. Kõiki hobuseid tuleb immuunsuse säilitamiseks iga kolme kuu järel uuesti vaktsineerida. Equilis StrepE on ette nähtud kasutamiseks ainult tervetel hobustel, kellel on S. equi nakkuse oht kokkupuutumise tõttu sellisest piirkonnast pärit hobustega, kus seda bakterit teadaolevalt esineb.

Milles seisneb uuringute põhjal Equilis StrepE kasulikkus?

Uuringud näitasid, et Equilis StrepE on efektiivne alates nelja kuu vanuste hobuste aktiivseks immuniseerimiseks Streptococcus equi vastu, et vähendada lümfisõlmede abstsessi kliinilisi tunnuseid ja ilmnemist. Hobuste seas, kellele manustati Equilis StrepE-d, esines vähem nõletõve sümptomeid. Neil oli ka vähem abstsesse ja haigusest oli mõjutatud vähem lümfisõlmi.

Millised on Equilis StrepE-ga kaasnevad riskid?

Vaktsineerida võib ainult terveid hobuseid, kellel on nakatumisoht. Pärast süsti tekib süstekohal nelja tunni jooksul turse ning süstekoht võib muutuda soojaks või valulikuks. Kõnealune reaktsioon on tugevaim kahe-kolme päeva möödumisel süstist, kuid kahjustatud piirkond ei tohiks olla suurem kui 3 x 8 cm. Turse peaks kaduma kolme nädala jooksul ega tohiks mõjutada hobuse isu ega põhjustada talle ebamugavust. Väga harvadel juhtudel võib süstekohal tekkida abstsess ja eritis ning pea lümfisõlmed võivad suureneda, mis võib põhjustada mõnda aega valu. Vaktsineerimispäeval võib kehatemperatuur tõusta kuni 2 °C võrra. Harvadel juhtudel võib täheldada isutust, palavikku ja külmavärinaid. Väga harvadel juhtudel võib tekkida depressioon.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene võtma?

Juhuslikul enesele süstimisel, mis võib tekitada põletikku koos tugeva valu ja tursega, pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti, isegi kui on süstitud väike kogus.

Kui palju aega peab mööduma, kuni looma võib tappa ja tema liha toiduks tarvitada (keeluaeg)?

Keeluaeg on null päeva.

Miks Equilis StrepE heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Equilis StrepE kasulikkus selle kasutamisel hobuste immuniseerimiseks S. equi vastu lümfisõlmede abstsesside kliiniliste nähtude ja esinemise vähendamiseks on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning soovitas anda Equilis StrepE-le müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Equilis StrepE kohta

Euroopa Komisjon väljastas Equilis StrepE müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Intervet International B.V. 7. mail 2004. Teave näidustuste kohta selle toote kasutamiseks on esitatud sildil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2007.

Kommentaarid