Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QC09BX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Fortekor Plus
ATC: QC09BX90
Toimeaine: benazepril hydrochloride / pimobendan
Tootja: Elanco Europe Ltd

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue PRANTSUSMAA

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid