Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Toimeaine: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Tootja: Laboratorios Hipra S.A

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJAD JA RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) HISPAANIA

Laboratorios Hipra, S.A. Carretera C-63, km 48.300, Polígono Industrial El Rieral 17170 Amer (Girona) HISPAANIA

Ravimipartii väljastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) HISPAANIA

B.TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Bioloogilist päritolu aktiivset immuunsust toetav aktiivaine ei kuulu määruse (EK) nr. 470/2009 reguleerimisalasse.

Ravimi omaduste kokkuvõtte punktis 6.1 loetletud abiained on Komisjoni määruse nr. 37/2010 lisa Tabel 1 kohaselt lubatud ained, millele ei sätestata ravimjääkide piirnorme või ei kuulu need määruse (EK) nr. 470/2009 reguleerimisalasse.

Kommentaarid