Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) - QI06AA01

Updated on site: 21-Sep-2017

Ravimi nimetus: Leucogen
ATC: QI06AA01
Toimeaine: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tootja: Virbac S.A.

Milles seisneb uuringute põhjal Leucogeni kasulikkus?

Uuringud tõendasid, et Leucogen tekitas FeLV infektsiooni vastu kaitse. Kaks vaktsineerimist, kusjuures süstid tehti kolme- kuni neljanädalase intervalliga, ennetas FeLV püsimist veres ja FeLV nakkuse sümptomite teket.

Mis riskid kaasnevad Leucogeniga?

Süstekohas võib tekkida väike sõlm (kõva turse). Tavaliselt see kaob lisaravita kolme kuni nelja nädala jooksul. Järgmiste süstide järel see reaktsioon väheneb. Harvadel juhtudel võib süstekoht olla katsumisel valulik, loom võib hakata aevastama või tal võib tekkida konjunktiviit (silmapõletik). Need nähud kaovad ilma lisaravita. Vaktsineerimise järel võivad tekkida ka tavalised ajutised vaktsineerimisega kaasnevad nähud, nagu näiteks kehatemperatuuri tõus, apaatia (jõuetus) ja seedimisprobleemid, nagu näiteks ebamugavustunne kõhus. Leucogeni kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Leucogeni ei tohi kasutada tiinetel kassidel. Vaktsiini ei soovitata kasutada imetavatel kassidel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku iseenesele süstimise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Miks Leucogen heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Leucogeni kasulikkus selle kasutamisel vähemalt 8- nädalaste kasside aktiivseks immuniseerimiseks kasside leukeemia vastu on suurem kui ravimiga kaasnevad riskid, ning soovitas anda Leucogenile müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Leucogeni kohta

Euroopa Komisjon andis Leucogeni müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Virbac 17. juunil 2009. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 17. juuni 2009.

Kommentaarid