Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Tootja: Intervet International BV
An agency of the European Union

Nobivac L4

Leptospira vaktsiin

Käesolev dokument on veterinaarvaktsiini Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati vaktsiini kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Nobivac L4?

Nobivac L4 on vaktsiin, mida turustatakse süstesuspensioonina. See sisaldab Leptospira bakteri nelja inaktiveeritud (hävitatud) tüve1.

Milleks vaktsiini Nobivac L4 kasutatakse?

Vaktsiini Nobivac L4 kasutatakse vähemalt 6-nädalaste koerte vaktsineerimiseks, et vähendada Leptospira teatud tüvedest põhjustatud infektsiooni (nakkuse) riski. Leptospiroos põhjustab koertel

verejookse, hepatiiti (maksapõletikku) ja ikterust (naha ja silmamunade kollasust) või nefriiti (neerupõletikku). Infektsioon saadakse peamiselt uriinist või uriiniga saastunud veest või mullast. Vaktsiin vähendab bakterite eritumist (ülekandumist) nakatunud koerte uriini, vähendades infektsiooni levimise riski.

Vaktsiini manustatakse koerale 2 nahaaluse süstina, teine süst tehakse 4 nädalat pärast esimest. Esimese süsti tohib teha 6–9 nädala vanuses ja teine 4 nädalat hiljem. Kui on teada, et kutsikate organismis on rohkesti emapiimaga saadud antikehi (valgud, mis aitavad võidelda infektsiooniga), on soovitatav teha esimene süst 9 nädala vanuses. Hiljem tuleb teha kord aastas kordusvaktsineerimine (1 süst), et säilitada vaktsiini toime.

1 Liigi L. interrogans serorühma Canicola serovar Portland-vere (tüvi Ca-12-000), liigi L interrogans serorühma Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (tüvi Ic-02-001), liigi L. interrogans serorühma Australis serovar Bartislava (tüvi As-05-073), liigi L. kirscheneri serorühma Grippotyphosa serovar Dadas (tüvi Gr-01-005).

Kuidas Nobivac L4 toimib?

Nobivac L4 on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Kui koertele manustatakse vaktsiini Nobivac L4, peab immuunsüsteem vaktsiinis sisalduvaid baktereid võõraks ja tekitab nende vastu antikehi. Kui loomad puutuvad hiljem nende bakteritega uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab loomi haiguse eest kaitsta.

Kuidas vaktsiini Nobivac L4 uuriti?

Tootja esitas vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse tõendamiseks nii labori- kui ka väliuuringute andmed, sealhulgas andmed selle kohta, kui kiiresti täielik kaitse tekib ja kui kaua püsib.

Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Nobivac L4 kasulikkus?

Uuringud näitasid, et vaktsiin vähendab Leptospira bakterite tekitatud infektsiooni ja bakterite eritumist uriini. Samuti näitasid uuringud, et vaktsiin on ohutu tiinetele koertele.

Mis riskid vaktsiiniga Nobivac L4 kaasnevad?

Pärast vaktsineerimist võib mõneks päevaks kehatemperatuur veidi tõusta (≤ 1 °C); mõnel kutsikal võib tekkida loidus ja/või väheneda söögiisu. Süstekohale võib tekkida väike ajutine turse, mis kaob või väheneb 2 nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Mõnel loomal võib esineda ajutine ja lühiajaline ülitundlikkusreaktsioon (allergia).

Miks Nobivac L4 heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et vaktsiini Nobivac L4 kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda vaktsiini müügiloa. Vaktsiini kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes.

Muu teave vaktsiini Nobivac L4 kohta

Euroopa Komisjon andis vaktsiini Nobivac L4 müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 16/07/2012. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 16/07/2012.

Kommentaarid