Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

A.BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJA JA RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogiliste toimeainete tootja nimi ja aadress Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holland

Ravimipartii vabastamise eest vastutava<te> tootja<te> nimi ja aadress Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holland

B.TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid