Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Toimeaine: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Tootja: OPK Biotech Netherlands BV

Oxyglobin

(Veise) hemoglobiin glutameer-200

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Oxyglobin?

Oxyglobin sisaldab veise glutameer-200-hemoglobiini (tugevusega 130 mg/ml), mis kuulub hapnikku transportiva toimega ravimite klassi. Oxyglobin on infusioonilahus (veeni tilgutamiseks).

Milleks Oxyglobini kasutatakse?

Oxyglobini kasutatakse vere hapnikusisalduse suurendamiseks aneemiaga (vere punaliblede vähesusega) koertel. Oxyglobini tuleb kasutada vähemalt 24 tundi.

Oxyglobin soojendatakse kõigepealt temperatuurini 37 °C ja manustatakse siis koerale annuses 30 ml kehamassi kilogrammi kohta kiirusega kuni 10 ml/kg tunnis. Sobiv annus valitakse olenevalt aneemia raskusest ja kestusest, samuti ravimi toime soovitud kestusest. Oxyglobin on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Oxyglobini ei pea sobitama koera vererühmaga. Üksikasjalikum teave on esitatud pakendi infolehel.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Oxyglobin toimib?

Oxyglobin on hemoglobiinil põhinev hapnikku transportiv lahus. See sisaldab glutameer-200- hemoglobiini, mis on valmistatud veiseverest eraldatud hemoglobiinist (punalibledes sisalduv valk, mis kannab hapnikku organismis laiali) ja mis lahjendatakse standardseks lahuseks (Ringeri laktaatlahus), mida kasutatakse vere mahu asendamiseks. Oxyglobini manustamisel koertele suureneb vere hemoglobiinisisaldus ning vere maht organismis. See suurendab arterites verega edasi kanduva hapniku hulka, aidates vähendada aneemia sümptomeid.

Kuidas Oxyglobini uuriti?

Oxyglobini kasutamist uuriti lühi- või pikaajalise aneemiaga koertega läbi viidud uuringus, kelle aneemia oli põhjustatud verekaotusest, punaliblede lagunemise häiretest või punaliblede vähesest tekkest. Uuringus võrreldi Oxyglobini toimet ravi puudumisega.

Milles seisneb uuringute põhjal Oxyglobini kasulikkus?

Koertega läbiviidud põhiuuringus ei vajanud 95% Oxyglobiniga ravitud koertest 24 tunni pärast muud liiki ravi hapniku transportimiseks, võrreldes 32%-ga ravimata jäänud koertest. Oxyglobiniga ravitud koertel kulus kauem aega täiendava ravi vajaduse tekkimiseni. Ravim tõstis ka koerte vere hemoglobiinitaset ja parandas nende füüsilist seisundit.

Neid tulemusi toetasid ka täiendavad uuringud, mis näitasid, et Oxyglobin võib siduda, transportida ja vabastada hapnikku ka teistel liikidel peale veiste. Selle hapnikuga võib varustada kudesid, näiteks lihaseid.

Millised on Oxyglobiniga kaasnevad riskid?

Oxyglobini kasutamisel täheldatud kõrvalnähud on põhjustatud nii ravimist kui ka aneemia algpõhjusest. Need on muu hulgas naha, limaskestade ja kõvakesta (silmavalge) värvimuutus, rooja tumenemine ja uriini värvimuutus või hägunemine. Sage kõrvalnäht on vereringe ülekoormus (verd immitseb veresoontest), mis põhjustab tahhüpnoed (sage hingamine), düspnoed (raskendatud hingamine), kopsukahinaid ja kopsuturset (vedeliku kogunemine kopsudesse). Muud sagedad kõrvalnähud on oksendamine, isutus ja palavik. Oxyglobini kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Oxyglobini ei tohi manustada loomadele, kellele on varem manustatud Oxyglobini, samuti koertele, kellel on suurenenud vereringe ülekoormuse oht, näiteks oliguuria (kusevähesus) või anuuria (kuseerituse puudumine) või kaugelearenenud südamehaiguse korral.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene võtma?

Erilisi ettevaatusmeetmeid ei ole vaja.

Miks Oxyglobin heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Oxyglobini kasulik toime kasutamisel hapniku transportimise toetamiseks koertel aneemia kliiniliste nähtude ravimiseks vähemalt 24 tunni jooksul olenemata aneemia algpõhjusest on suurem kui sellega kaasnevad ohud, ning Oxyglobinile

soovitati anda müügiluba. Vaktsiini kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes.

Muu teave Oxyglobini kohta

Euroopa Komisjon väljastas Oxyglobini müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 14. juulil 1999. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: märtsis 2012.

Kommentaarid