Estonian
Valige veebisaidi keel

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Poulvac E. coli
ATC: QI01AE04
Toimeaine: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Tootja: Zoetis Belgium SA
EstonianEstonian
Muutke keel

Artikli sisu

A.BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress Zoetis Inc.

2000 Rockford Road, Charles City IA 50616

USA

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba" 17813 Vall de Bianya

Girona HISPAANIA

B.TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud aktiivse immuunsuse esile kutsumiseks ei kuulu määruse (EL) nr 470/2009 reguleerimisalasse.

Abiained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele või määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid