ProteqFlu-Te (A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox...) - QI05AI01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: ProteqFlu-Te
ATC: QI05AI01
Toimeaine: A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242), influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) and Clostridium tetani toxoid
Tootja: Merial

ProteqFlu-Te

hobuste gripi ja teetanuse vaktsiin

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on ProteqFlu-Te?

ProteqFlu-Te on hobustel kasutatav vaktsiin. See sisaldab hobuste gripi viiruse kahe tüve komponente, mis on kumbki sisestatud viirusvektorina (kandjana) toimivasse kanaarilindude rõugete viirusesse, ja teatud teetanusetoksoidi (teetanusebakteri keemiliselt nõrgestatud toksiinid). ProteqFlu-Ted turustatakse süstesuspensioonina.

Milleks ProteqFlu-Ted kasutatakse?

ProteqFlu-Ted kasutatakse vähemalt 4 kuu vanuste hobuste vaktsineerimiseks hobuste gripi ja teetanuse vastu. Vaktsiin vähendab hobuste gripi kliinilisi nähte ja infektsioonijärgset viiruse eritumist. Hobuste gripp on väga nakkav haigus, mis on hobustel väga sage, kuid põhjustab surmajuhtumeid harva. Vaktsiin stimuleerib ka kaitset teetanuse vastu, et ennetada suremust. Teetanus on äge sageli surmav haigus, mida põhjustab bakteri Clostridium tetani tekitatav neurotoksiin (närvimürk). Tavaliselt lähtub haigus saastunud haavadest ning sellele on iseloomulik üldine rigiidsus (jäikus) ja lihaste kramplikud kokkutõmbed. Lihaste jäikus algab tavaliselt lõuast ja kaelast ning levib kõigisse lihastesse. Hobused on üks teetanusele kõige tundlikumaid liike.

Vaktsiini manustatakse intramuskulaarse (lihasesisese) süstena. Hobustele tuleb 5–6 kuu vanuses teha primaarne vaktsineerimine, mis koosneb kahest 4–6-nädalase vahega manustatavast süstest. Sellele peab 5 kuu pärast järgnema kordusvaktsineerimine ja seejärel iga kahe aasta tagant revaktsineerimine teetanuse vastu või igal aastal gripivastane vaktsineerimine vaheldumisi

ProteqFlu või ProteqFlu-Tega, muutmata teetanusevastase vaktsineerimise kahe aasta maksimumintervalli. Suurenenud infektsiooniriski või ternespiima (esimese piima) ebapiisava tarbimise korral võib täiendava esmase süste teha 4 kuu vanuselt, millele järgneb täielik vaktsineerimisprogramm (esmane vaktsineerimine ja sellele järgnevad kordusvaktsineerimised).

Kuidas ProteqFlu-Te toimib?

ProteqFlu-Te on vaktsiin, mida toodetakse rekombinant-DNA-tehnika abil: hobuste gripi viiruse kahe eri tüve geen (A/eq/Ohio/03 ja A/eq/Richmond/1/07) sisestatakse kumbki viirusvektorina kanaarilindude rõugete viirusesse, mis ei tekita haigust hobustel ja võimaldab vektoril toota nende gripiviiruste tüvede osi (spetsiifilisi valke). Vaktsiin sisaldab ka teatud teetanusetoksoidi, mis on teetanusetoksiin (mürk), mida on töödeldud nii, et on vähenenud toksilisus, kuid säilinud antigeenne toime.

Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) end haiguste eest kaitsma. Kui hobusele manustatakse ProteqFlu-Ted, peab immuunsüsteem hobuste gripi viiruse spetsiifilisi valke võõraks ning tekitab nende vastu antikehi. Kui hobune puutub hobuste gripi viirusega ja teetanusebakteritega hiljem uuesti kokku, on immuunsüsteem võimeline tekitama antikehi kiiremini. See aitab kaitsta hobuste gripi ja teetanuse eest.

ProteqFlu-Te sisaldab parema immuunvastuse saamiseks ka adjuvanti (karbomeeri).

Kuidas ProteqFlu-Ted uuriti?

ProteqFlu-Te efektiivsust hinnati esmalt mitmes labori- ja väliuuringus. Laboriuuringutes nakatati hobused hobuste gripi viirusega ning vaktsineeritud ja kontroll-loomadel (vaktsineerimata loomad või konkureeriva ravimiga vaktsineeritud loomad) võrreldi gripiviiruse nakatumisjärgseid kliinilisi tunnuseid ja viiruse eritumist. Efektiivsuse näitaja kõikides uuringutes oli gripivaktsiini mõlema tüve ja teetanusetoksoidi vastu tekkivate antikehade sisaldus.

Vaktsiini praeguse koostise immunogeensust tõendati 15 varsal.

Milles seisneb uuringute põhjal ProteqFlu-Te kasulikkus?

Uuringud näitasid, et ProteqFlu-Te on hobuste gripi viiruse kliiniliste tunnuste ja nakatumisjärgse viiruse eritumise vähendamisel efektiivne, samuti mõjub vaktsiin teetanuse vastu, ennetades suremust 14 päeva pärast esmast vaktsineerimist Vaktsineerimise kaitse kestis 5 kuud pärast esmast vaktsineerimist, üks aasta hobuste gripi vastu ja kaks aastat teetanuse vastu pärast kolmandat vaktsineerimist.

ProteqFlu-Te praegune koostis tekitas vaktsiinis sisalduva kahe gripitüve ja teetanusetoksoidi vastu antikehi põhiuuringuga sarnasel tasemel.

Mis riskid ProteqFlu-Tega kaasnevad?

Võib tekkida kuni 5 cm diameetriga mööduv turse süstekohal, mis väheneb 4 päeva jooksul.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Mis on keeluaeg?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha või piima toiduks tarvitada. Vaktsiini ProteqFlu-Te keeluaeg liha ja piima korral on 0 päeva.

Miks ProteqFlu-Te heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on ProteqFlu-Te kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda vaktsiini müügiloa. Vaktsiini kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave ProteqFlu-Te kohta

Euroopa Komisjon andis ProteqFlu-Te müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

6. märtsil 2003. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2014.

Kommentaarid