Stronghold (selamectin) - QP54AA05

Stronghold

selamektiin

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused. See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Stronghold?

Stronghold on parasiidivastane ravim, mis sisaldab toimeainena selamektiini. Seda turustatakse täpilahusena 2 kontsentratsioonis (6% ja 12%) ning tuubides mitmesugustes tugevustes (15, 30, 45, 60, 120, 240 ja 360 mg).Kasutatav kontsentratsioon ja tugevus olenevad ravitava looma kehamassist ja liigist.

Milleks Strongholdi kasutatakse?

Strongholdi kasutatakse kasside ja koerte naha- ja karvastikuparasiitide (nt kirpude ja lestade) hävitamiseks ja tõrjeks ning seesmiste ussparasiitide hävitamiseks. Strongholdi kasutatakse järgmistel viisidel.

Kassidel ja koertel kirpude hävitamiseks ja tõrjeks, hävitades täiskasvanud kirpe, kirbuvastseid ja -mune loomal ning tiinete või imetavate kasside ja koerte pesas. Strongholdi tohib kasutada ka kirbuallergiast tingitud dermatiidi (nahapõletiku) ravi osana.

Kassidel ja koertel südameusstõve ennetamiseks

Kassidel ja koertel kõrvas elavate lestade hävitamiseks

Kassidel täiskasvanud sooleümarusside ja soolekidausside hävitamiseks

Koertel täiskasvanud sooleümarusside hävitamiseks

Kassidel ja koertel väiviliste (teatud täitaolised välisparasiidid) hävitamiseks

Koertel demodikoosi (vagellesttõve) raviks

Tuubi sisu pigistatakse nahale, olles eelnevalt lükanud koera seljal abaluude vahel karva laiali. See väike vedelikukogus imendub läbi naha ja toimib looma kogu organismis. Kasutatav tugevus ja annustamiskordade arv oleneb looma kehamassist ja liigist ning parasiidist. Annustamise ja ravi kestuse üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Stronghold toimib?

Strong sisaldab toimeainena selamektiini, mis on avermektiinide rühma kuuluv parasiidivastane aine. Selamektiin aktiveerib parasiidi närvi- ja lihasrakkude pinnal olevaid teatud valke, kloriidikanaleid, mille tulemusena sisenevad kloriidioonid närvirakkudesse ja häirivad nende normaalset elektrilist talitlust. See halvab või hävitab parasiidid.

Kuidas Strongholdi uuriti?

Strongholdi efektiivsust loetletud parasiitide suhtes uuriti kasside ja koerte laboriuuringutel. Efektiivsust kinnitati kasside ja koerte väliuuringutes, milles vaadeldi elusparasiitide arvu mitmes ajapunktis pärast ravi.

Milles seisneb uuringute põhjal Strongholdi kasulikkus?

Uuringutes selgus, et ravi Strongholdiga on efektiivne pärast ühekordset manustamist või korduvat manustamist kuu aja tagant, olenevalt ravitava või ennetatava seisundi tüübist.

Väliuuringutes vähendas Stronghold väljakammitud kirpude arvu 90 päeva pärast ravi kassidel kuni 98% ja koertel kuni 99% võrra, samuti takistas kirbuvastsete munast koorumist ja arenemist. Väliuuringutes tõendati, et Stronghold oli kassidel ja koertel südameusstõve ennetamisel 100% efektiivne. Stronghold oli efektiivne ka kassidel ja koertel kõrvas elavate lestade hävitamisel. Koertel oli demodikoosi ravis vaja lestade täielikuks hävitamiseks kaht manustamiskorda vaheajaga 30 päeva. Stronghold oli efektiivne ka täiskasvanud soolekidausside hävitamiseks kassidel, täiskasvanud sooleümarusside hävitamiseks kassidel ja koertel ning väiviliste hävitamiseks koertel ja kassidel.

Loomade šampoonitamine või karvkatte läbimärgumine vähemalt kaks tundi pärast manustamist ei vähendanud ravimi efektiivsust.

Mis riskid Strongholdiga kaasnevad?

Stronghold põhjustab kassidel manustamiskohal ajutist karvade väljalangemist vähem kui 1 loomal 1000st.

Stronghold võib kassidel tekitada manustamiskohal karvade pulstumist või väikeses koguses valge pulbri ilmumist vähem kui 1 loomal 1000st. See ei vähenda ravimi ohutust ega efektiivsust.

Strongholdi ei tohi kasutada alla 6-nädalastel loomadel. Storngholdi ei tohi kasutada ka muu haigusega, nõrgenenud ega vanuse kohta alakaalulistel kassidel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Stronghold on väga tuleohtlik ning seda tuleb kaitsta soojuse, sädemete, lahtise leegi ja muude süttimisallikate eest. Kasutaja ei tohi Strongholdi käsitsemise ajal suitsetada, süüa ega juua. Pärast

kasutamist tuleb pesta käsi ning nahale sattunud ravimtuleb otsekohe pesta ära vee ja seebiga. Strohholdi sattumisel silma tuleb silmi otsekohe pesta veega ja pöörduda arsti poole.

Ravitavaid loomi ei tohi puudutada, enne kui manustamiskoht on kuiv. Manustamispäeval ei tohi lapsed puudutada ravitud loomi ning loomad ei tohi magada koos inimestega, eriti lastega. Kasutatud aplikaatorid tuleb otsekohe ära visata ja neid ei tohi jätta lastele nähtavasse või kättesaadavasse kohta. Tundliku naha või selletüübilistele ravimitele teadaoleva allergiaga inimesed peavad käsitsema Strongholdi ettevaatlikult.

Miks Stronghold heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on Strongholdi kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda Strongholdi müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave Strongholdi kohta

Euroopa Komisjon andis Strongholdi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

25. novembril 1999. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2015.

Kommentaarid