Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) - QI01AD15

Milles seisneb uuringute põhjal Vaxxitek HVT+IBD kasulikkus?

Uuringud näitasid, et Vaxxitek HVT+IBD on efektiivne kanatibude ja munas olevate kanaloodete aktiivseks immuniseerimiseks nakkusliku bursiidi vastu. Immuunsus tekib 2 nädala pärast ja kestab 9 nädalat. Vaktsiin toimib ka Mareki haiguse vastu. Immuunsus tekib 4 päeva pärast. Immuunsuse tekkimiseks ohtlikul perioodil piisab ühekordsest vaktsineerimisest.

Millised on Vaxxitek HVT+IBD-ga kaasnevad riskid?

Vaktsineerida tohib ainult terveid linde ning vaktsiini ei tohi kasutada munevatel ja sugulindudel. Puuduvad andmed vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta preparaadi samaaegsel kasutamisel koos teiste vaktsiinidega, välja arvatud Meriali nõrgestatud vaktsiinid Mareki haiguse, Newcastle’i haiguse ja nakkusliku bronhiidi vastu. Seetõttu ei ole soovitatav manustada teisi vaktsiine 14 päeva pärast selle tootega vaktsineerimist. Eriuuringute puudumise tõttu ei tohi munasse vaktsineerimise korral kasutada samaaegselt teisi vaktsiine.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Vaktsiini säilitatakse vedelas lämmastikus ning erijuhised vaktsiini valmistamiseks on esitatud Euroopa avaliku hindamisaruande ravimiteabe jaotises.

Kui pikk on aeg, kuni looma võib tappa ja tema liha tarvitada toiduks (keeluaeg)?

Null päeva.

Miks Vaxxitek HVT+IBD heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Vaxxitek HVT+IBD soodne toime selle kasutamisel kanadel on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning Vaxxitek HVT+IBD-le soovitati anda müügiluba. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Vaxxitek HVT+IBD kohta

Euroopa Komisjon väljastas Vaxxitek HVT+IBD müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Merial S.A.S. 9. augustil 2002. Hiljem müügiluba pikendati. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2007.

EMEA 2007

Kommentaarid