Estonian
Valige veebisaidi keel

Vectormune ND (cell-associated live recombinant turkey...) - QI01AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Vectormune ND
ATC: QI01AD
Toimeaine: cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
Tootja: CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd

Vectormune ND

Newcastle’i haiguse ja Mareki haiguse vaktsiin (elus, rekombinantne)

See on vaktsiini Vectormune ND Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarvaktsiini, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Vectormune ND kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Vectormune ND kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Vectormune ND ja milleks seda kasutatakse?

Vectormune ND on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse kanade kaitsmiseks Newcastle’i haiguse (ND) ja Mareki haiguse (MD) eest.

Newcastle’i haigus on kanade viirusinfektsioon, mis põhjustab hingeldamist ja köhimist, närvisümptomeid (sorgus tiivad, pea ja kaela kõverdumine, ringliikumine ja halvatus), silmaümbruse ja kaelapiirkonna kudede turset, roheka väljaheitega vesist kõhulahtisust ning munatoodangu vähenemist.

Mareki haigus on kanade herpesviiruse infektsioon, mis võib põhjustada tiibade ja jalgade halvatust ning põhjustab kasvajate teket eri elundites. Kanad nakatuvad noorelt, hingates sisse viirust sisaldavat kõõma (nahaosakesi), mis võib olla nakkav veel mitu kuud pärast kehalt langemist. MD-viirusega nakatunud linnud võivad olla viiruse kandjad ja edasiandjad kogu elu.

Vectormune ND sisaldab toimeainena kalkunite elus herpesviirust (rHVT/ND), mis ekspresseerib Newcastle’i haiguse viiruse D-26 lentogeense tüve fusioonvalku.

Kuidas vaktsiini Vectormune ND kasutatakse?

Vaktsiini Vectormune ND turustatakse suspensiooni ja lahustina, millest valmistatakse süstesuspensioon. Vectormune ND on retseptivaktsiin. Vaktsiini saab manustada ühepäevastele tibudele ühekordse nahaaluse süstena või otse 18 päeva vanustesse lootega munadesse. Newcastle’i

haiguse suhtes algab kaitse 3 nädala vanuselt ning kestab kuni 9 nädala vanuseni. Mareki haiguse suhtes algab kaitse 1 nädala vanuselt ja kestab haigusesse nakatumise riskiperioodi jooksul.

Kuidas Vectormune ND toimib?

Vectormune ND on vaktsiin, mis sisaldab kalkuni herpesviirust, mis on MD-viirusega lähedalt seotud herpesviiruse tüüp, kuid ei tekita kanadel haigust. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Kalkuni herpesviiruse tüve on vaktsiinis muudetud, et see toodaks fusioonvalku, mis on osa ND-viiruse väliskestast. Kui kanadele või munadesse manustatakse vaktsiini Vectormune ND, peab loomade immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. Kui kanad puutuvad hiljem viiruse ja/või sarnast fusioonvalku ekspresseerivate viirustega uuesti kokku, reageerib immuunsüsteem kiiremini. See aitab kaitsta kanu Newcastle’i haiguse ja Mareki haiguse eest.

Milles seisneb uuringute põhjal Vectormune ND kasulikkus?

Vaktsiini mõju hindamiseks tehti kaks väliuuringut ligikaudu 120 000 broileritibuga. Et uuringu ajal ei esinenud Newcastle’i haiguse ja Mareki haiguse puhanguid, nakatati tibud laboritingimustes.

Esimeses väliuuringus vaktsineeriti vaktsiiniga Vectormune ND rühm 18-päevaseid viljastatud mune ja rühm ühepäevaseid tibusid. Vaktsineeritud munadest koorunud 5-nädalased tibud nakatati ND- viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsineeritud rühmas 91% ja vaktsineerimata rühmas 0%. Ühepäevaste tibudena vaktsineeritud 5-nädalased tibud nakatati ND-viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsineeritud rühmas 81% ja vaktsineerimata rühmas 0%. Vaktsineeritud munadest koorunud 9-päevased tibud nakatati MD-viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsineeritud rühmas 88% ja vaktsineerimata rühmas 9–12%. Ühepäevaste tibudena vaktsineeritud 9-päevased broilerid nakatati MD-viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsiiniga Vectormune ND vaktsineeritud rühmas 90% ja vaktsineerimata rühmas 9–12%.

Teises väliuuringus vaktsineeriti vaktsiiniga Vectormune ND rühm 18-päevaseid viljastatud mune ja rühm ühepäevaseid tibusid. Ühepäevaste tibudena vaktsineeritud rühma 4-nädalased tibud nakatati ND-viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsiiniga Vectormune ND vaktsineeritud rühmas 95% ja vaktsineerimata rühmas 0–10%. Vaktsineeritud munadest koorunud 4-nädalased tibud nakatati ND-viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsineeritud rühmas 86% ja vaktsineerimata rühmas 0–10%. Vaktsineeritud munadest koorunud 9-päevased broilerid nakatati MD- viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsineeritud rühmas 85% ja vaktsineerimata rühmas 9%. Ühepäevaste tibudena vaktsineeritud rühma 9-päevased broilerid nakatati MD-viirusega ning tibusid, kellel esines kaitse, oli vaktsineeritud rühmas 82% ja vaktsineerimata rühmas 12%.

Mis riskid vaktsiiniga Vectormune ND kaasnevad?

Vectormune ND on elusvaktsiin ja seepärast eritub vaktsiini tüvi vaktsineeritud lindudelt ja võib levida kalkunitele. Ohutusuuringud on näidanud, et tüvi on kalkunitele ohutu. Tuleb siiski võtta ettevaatusmeetmeid, et vältida vaktsineeritud kanade otsest või kaudset kokkupuudet kalkunitega.

Vectormune ND teadaolevad kõrvalnähud puuduvad. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Vectormune ND ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed.

Vaktsiini säilitatakse vedelas lämmastikus ja seepärast on tähtis, et seda käitleksid asjakohase väljaõppega töötajad hästi ventileeritud ruumides ja et vaktsiini ettevalmistamisel võetakse ettevaatusmeetmeid. Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha tarvitada inimtoiduks. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui mune tohib tarvitada inimtoiduks.

Vaktsiiniga Vectormune ND ravitud kanade liha ja munade keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole.

Miks Vectormune ND heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Vectormune ND kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Vectormune ND kohta

Euroopa Komisjon andis Vectormune ND müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 8. septembril 2015.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Vectormune ND kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Vectormune ND kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2015.

Kommentaarid