Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

A. BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJA JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogiliste toimeainete tootja nimi ja aadress:

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, TŠEHHI VABARIIK

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress:

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, TŠEHHI VABARIIK

Ravimi trükitud pakendi infolehel peab olema vastava ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress.

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

D.MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Ei kohaldata.

Kommentaarid