Acticam (meloxicam) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QM01AC06

A.ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAVALMISTAJA

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

B.TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys.

C.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Ei oleellinen.

Kommentit