Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Myyntipäällysmerkinnät - QP54AB52

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kotelo, koko 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 kerta-annospipettiä.

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Advocate 40 mg + 4 mg paikallisvaleluliuos pienille kissoille ja freteille

Imidaklopridi, moksidektiini

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

0,4 ml:n kerta-annospipetti sisältää:

Vaikuttavat aineet: imidaklopridi 40 mg, moksidektiini 4 mg.

Bentsyylialkoholi

Butyylihydroksitolueeni (E 321: antioksidantti) 1 mg/ml.

3.LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4.PAKKAUSKOKO

1kerta-annospipetti

2kerta-annospipettiä

3kerta-annospipettiä

4kerta-annospipettiä

6kerta-annospipettiä

9kerta-annospipettiä

12kerta-annospipettiä

21kerta-annospipettiä

42kerta-annospipettiä

5.KOHDE-ELÄINLAJIT

Pienille kissoille, jotka painavat 4 kg tai vähemmän, sekä freteille

6.KÄYTTÖAIHEET

Kissoille, joilla on tai joita uhkaavat seuraavat ulko- tai sisäloistartunnat:

kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy,

korvapunkkitartunnan (Otodectes cynotis) hoito,

syyhypunkin (Notoedres cati) aiheuttaman ihosairauden hoito,

Dirofilaria immitis -loisen (L3- ja L4-toukat) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

ruuansulatuskanavan sukkulamatotartuntojen hoito (Toxocara cati ja Ancylostoma tubaeforme - matojen L4-toukat, epäkypsät ja kypsät aikuiset madot).

Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa

(FAD, flea allergy dermatitis).

Freteille, joilla on tai jota uhkaavat seuraavat ulko- tai sisäloistartunnat:

kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy,

Dirofilaria immitis -loisen (L3- ja L4-toukat) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Ulkoiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C lämpötilassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksa

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/039/001

3 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/002

6 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/013

4 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/019

21 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/020

42 kerta-annospipettiä

EU/2/03/039/031

1 kerta-annospipetti

 

EU/2/03/039/032

2 kerta-annospipettiä

 

 

EU/2/03/039/033

9 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/034

 

12 kerta-annospipettiä

 

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

Kissoille

Kirppu

Kirpun toukka

Hakamato

Suolinkainen

Freteille

Sydänmato

Korvapunkki

Syyhypunkki

Kirppu

Sydänmato

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kotelo, koko 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 kerta-annospipetti.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Advocate 80 mg + 8 mg paikallisvaleluliuos suurille kissoille

Imidaklopridi, moksidektiini

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

0,8 ml:n kerta-annospipetti sisältää:

Vaikuttavat aineet: imidaklopridi 80 mg, moksidektiini 8 mg.

Bentsyylialkoholi

Butyylihydroksitolueeni (E 321: antioksidantti) 1 mg/ml.

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4. PAKKAUSKOKO

1kerta-annospipetti

2kerta-annospipettiä

3kerta-annospipettiä

4kerta-annospipettiä

6kerta-annospipettiä

9kerta-annospipettiä

12kerta-annospipettiä

21kerta-annospipettiä

42kerta-annospipettiä

5. KOHDE-ELÄINLAJI

Suurille kissoille, jotka painavat 4 – 8 kg

6. KÄYTTÖAIHEET

Kissoille, joilla on tai joita uhkaavat seuraavat ulko- tai sisäloistartunnat:

kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy,

korvapunkkitartunnan (Otodectes cynotis) hoito,

syyhypunkin (Notoedres cati) aiheuttaman ihosairauden hoito,

Dirofilaria immitis -loisen (L3- ja L4-toukat) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

ruuansulatuskanavan sukkulamatotartuntojen hoito (Toxocara cati ja Ancylostoma tubaeforme - matojen L4-toukat, epäkypsät ja kypsät aikuiset madot).

Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa

(FAD, flea allergy dermatitis).

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Ulkoiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Ei oleellinen

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C lämpötilassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksa

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/039/003

3 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/004

6 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/014

4 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/021

21 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/022

42 kerta-annospipettiä

EU/2/03/039/035

1 kerta-annospipetti

 

EU/2/03/039/036

2 kerta-annospipettiä

 

 

EU/2/03/039/037

9 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/038

 

12 kerta-annospipettiä

 

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

Kirppu

Sydänmato

 

Kirpun toukka

Korvapunkki

 

Hakamato

Syyhypunkki

 

Suolinkainen

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kotelo, koko 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 kerta-annospipettiä.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Advocate 40 mg + 10 mg paikallisvaleluliuos pienille koirille

Imidaklopridi, moksidektiini

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

0,4 ml:n kerta-annospipetti sisältää:

Vaikuttavat aineet: imidaklopridi 40 mg, moksidektiini 10 mg.

Bentsyylialkoholi

Butyylihydroksitolueeni (E 321: antioksidantti) 1 mg/ml.

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4. PAKKAUSKOKO

1kerta-annospipetti

2kerta-annospipettiä

3kerta-annospipettiä

4kerta-annospipettiä

6kerta-annospipettiä

9kerta-annospipettiä

12kerta-annospipettiä

21kerta-annospipettiä

42kerta-annospipettiä

5. KOHDE-ELÄINLAJI

Pienille koirille, jotka painavat 4 kg tai vähemmän

6. KÄYTTÖAIHEET

Koirille, joilla on tai joita uhkaavat seuraavat ulko- tai sisäloistartunnat:

kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy,

väivetartunnan (Trichodectes canis) hoito,

korvapunkki- (Otodectes cynotis), syyhypunkki- (Sarcoptes scabiei var. canis) ja sikaripunkkitartunnan (Demodex canis) hoito,

Dirofilaria immitis -loisen (L3- ja L4-toukat) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

kiertävien Dirofilaria immitis -mikrofilarioiden hoito,

ihodirofilarioosin hoito (Dirofilaria repens -loisen aikuismuodot)

Dirofilaria repens -loisen (L3 toukat) aiheuttaman ihodirofilarioosin ennaltaehkäisy,

kiertävien Dirofilaria repens -mikrofilarioiden vähentäminen,

Angiostrongylus vasorum -loisen (L4 -toukat ja epäkypsät aikuiset) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

Angiostrongylus vasorum - ja Crenosoma vulpis -tartuntojen hoito,

Spirocerca lupi -tartunnan ennaltaehkäisy,

ruuansulatuskanavan sukkulamatotartuntojen hoito (Toxocara canis, Ancylostoma caninum ja Uncinaria stenocephala -matojen L4-toukat, epäkypsät ja kypsät aikuiset, Toxascaris leonina ja Trichuris vulpis -matojen aikuismuodot).

Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa (FAD, flea allergy dermatitis).

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Ulkoiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Ei oleellinen

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C lämpötilassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE” TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksa

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/039/005

3 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/006

6 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/015

4 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/023

21 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/024

42 kerta-annospipettiä

EU/2/03/039/039

1 kerta-annospipetti

 

EU/2/03/039/040

2 kerta-annospipettiä

 

 

EU/2/03/039/041

9 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/042

 

12 kerta-annospipettiä

 

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

Kirppu

Kirpun toukka

Piiskamato

Hakamato

Suolinkainen

Angiostrongylus

vasorum

Crenosoma

Korvapunkki

Syyhypunkki

Sikaripunkki

Väive

Ihomato

Mikrofilaria

Sukkulamato

Sydänmato

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kotelo, koko 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 kerta-annospipettiä.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Advocate 100 mg + 25 mg paikallisvaleluliuos keskikokoisille koirille

Imidaklopridi, moksidektiini

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

1,0 ml:n annospipetti sisältää:

Vaikuttavat aineet: imidaklopridi 100 mg, moksidektiini 25 mg.

Bentsyylialkoholi

Butyylihydroksitolueeni (E 321: antioksidantti) 1 mg/ml.

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4. PAKKAUSKOKO

1kerta-annospipetti

2kerta-annospipettiä

3kerta-annospipettiä

4kerta-annospipettiä

6kerta-annospipettiä

9kerta-annospipettiä

12kerta-annospipettiä

21kerta-annospipettiä

42kerta-annospipettiä

5. KOHDE-ELÄINLAJI

Keskikokoisille koirille, jotka painavat 4 – 10 kg

6. KÄYTTÖAIHEET

Koirille, joilla on tai joita uhkaavat seuraavat ulko- tai sisäloistartunnat:

kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy,

väivetartunnan (Trichodectes canis) hoito,

korvapunkki- (Otodectes cynotis), syyhypunkki- (Sarcoptes scabiei var. canis) ja sikaripunkkitartunnan (Demodex canis) hoito,

Dirofilaria immitis -loisen (L3- ja L4-toukat) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

kiertävien Dirofilaria immitis -mikrofilarioiden hoito,

ihodirofilarioosin hoito (Dirofilaria repens -loisen aikuismuodot)

Dirofilaria repens -loisen (L3 toukat) aiheuttaman ihodirofilarioosin ennaltaehkäisy,

kiertävien Dirofilaria repens -mikrofilarioiden vähentäminen,

Angiostrongylus vasorum -loisen (L4 toukat ja epäkypsät aikuiset) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

Angiostrongylus vasorum - ja Cresonoma vulpis -tartuntojen hoito,

Spirocerca lupi -tartunnan ennaltaehkäisy,

ruuansulatuskanavan sukkulamatotartuntojen hoito (Toxocara canis, Ancylostoma caninum ja Uncinaria stenocephala -matojen L4-toukat, epäkypsät ja kypsät aikuiset, Toxascaris leonina ja Trichuris vulpis -matojen aikuismuodot).

Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa (FAD, flea allergy dermatitis).

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Ulkoiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Ei oleellinen

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C lämpötilassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE” TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksa

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/039/007

3 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/008

6 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/016

4 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/025

21 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/026

42 kerta-annospipettiä

EU/2/03/039/043

1 kerta-annospipetti

 

EU/2/03/039/044

2 kerta-annospipettiä

 

 

EU/2/03/039/045

9 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/046

 

12 kerta-annospipettiä

 

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

Kirppu

Kirpun toukka

Piiskamato

Hakamato

Suolinkainen

Angiostrongylus

vasorum

Crenosoma

Korvapunkki

Syyhypunkki

Sikaripunkki

Väive

Ihomato

Mikrofilaria

Sukkulamato

Sydänmato

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kotelo, koko 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 kerta-annospipettiä.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Advocate 250 mg + 62.5 mg paikallisvaleluliuos suurille koirille

Imidaklopridi, moksidektiini

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

2,5 ml:n annospipetti sisältää:

Vaikuttavat aineet: imidaklopridi 250 mg, moksidektiini 62.5 mg.

Bentsyylialkoholi

Butyylihydroksitolueeni (E 321: antioksidantti) 1 mg/ml.

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4. PAKKAUSKOKO

1kerta-annospipetti

2kerta-annospipettiä

3kerta-annospipettiä

4kerta-annospipettiä

6kerta-annospipettiä

9kerta-annospipettiä

12kerta-annospipettiä

21kerta-annospipettiä

42kerta-annospipettiä

5. KOHDE-ELÄINLAJI

Suurille koirille, jotka painavat 10 – 25 kg

6. KÄYTTÖAIHEET

Koirille, joilla on tai joita uhkaavat seuraavat ulko- tai sisäloistartunnat:

kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy,

väivetartunnan (Trichodectes canis) hoito,

korvapunkki- (Otodectes cynotis), syyhypunkki- (Sarcoptes scabiei var. canis) ja sikaripunkkitartunnan (Demodex canis) hoito,

Dirofilaria immitis -loisen (L3- ja L4-toukat) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

kiertävien Dirofilaria immitis -mikrofilarioiden hoito,

ihodirofilarioosin hoito (Dirofilaria repens -loisen aikuismuodot)

Dirofilaria repens -loisen (L3 toukat) aiheuttaman ihodirofilarioosin ennaltaehkäisy,

kiertävien Dirofilaria repens -mikrofilarioiden vähentäminen,

Angiostrongylus vasorum -loisen (L4 -toukat ja epäkypsät aikuiset) aiheuttamien sydänmatotartuntojen ennaltaehkäisy,

Angiostrongylus vasorum - ja Crenosoma vulpis -tartuntojen hoito

Spirocerca lupi -tartunnan ennaltaehkäisy

ruuansulatuskanavan sukkulamatotartuntojen hoito (Toxocara canis, Ancylostoma caninum ja Uncinaria stenocephala -matojen L4-toukat, epäkypsät ja kypsät aikuiset, Toxascaris leonina ja Trichuris vulpis -matojen aikuismuodot).

Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa (FAD, flea allergy dermatitis).

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Ulkoiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Ei oleellinen

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C lämpötilassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE” TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksa

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/039/009

3 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/010

6 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/017

4 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/027

21 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/028

42 kerta-annospipettiä

EU/2/03/039/047

1 kerta-annospipetti

 

EU/2/03/039/048

2 kerta-annospipettiä

 

 

EU/2/03/039/049

9 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/050

 

12 kerta-annospipettiä

 

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

Kirppu

Kirpun toukka

Piiskamato

Hakamato

Suolinkainen

Angiostrongylus

vasorum

Crenosoma

Korvapunkki

Syyhypunkki

Sikaripunkki

Väive

Ihomato

Mikrofilaria

Sukkulamato

Sydänmato

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kotelo, koko 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 kerta-annospipettiä.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Advocate 400 mg + 100 mg paikallisvaleluliuos erittäin suurille koirille

Imidaklopridi, moksidektiini

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

4,0 ml:n annospipetti sisältää:

Vaikuttavat aineet: imidaklopridi 400 mg, moksidektiini 100 mg.

Bentsyylialkoholi

Butyylihydroksitolueeni (E 321: antioksidantti) 1 mg/ml.

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4. PAKKAUSKOKO

1kerta-annospipetti

2kerta-annospipettiä

3kerta-annospipettiä

4kerta-annospipettiä

6kerta-annospipettiä

9kerta-annospipettiä

12kerta-annospipettiä

21kerta-annospipettiä

42kerta-annospipettiä

5. KOHDE-ELÄINLAJI

Erittäin suurille koirille, jotka painavat 25 - 40 kg

6. KÄYTTÖAIHEET

Koirille, joilla on tai joita uhkaavat seuraavat ulko- tai sisäloistartunnat:

kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy,

väivetartunnan (Trichodectes canis) hoito,

korvapunkki- (Otodectes cynotis), syyhypunkki- (Sarcoptes scabiei var. canis) ja sikaripunkkitartunnan (Demodex canis) hoito,

Dirofilaria immitis -loisen (L3-ja L4-toukat) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

kiertävien Dirofilaria immitis -mikrofilarioiden hoito,

ihodirofilarioosin hoito (Dirofilaria repens -loisen aikuismuodot)

Dirofilaria repens -loisen (L3 toukat) aiheuttaman ihodirofilarioosin ennaltaehkäisy,

kiertävien mikrofilarioiden (Dirofilaria repens) vähentäminen,

Angiostrongylus vasorum -loisen (L4 toukat ja epäkypsät aikuiset) aiheuttaman sydänmatotartunnan ennaltaehkäisy,

Angiostrongylus vasorum - ja Cresonoma vulpis -tartuntojen hoito

Spirocerca lupi -tartunnan ennaltaehkäisy,

ruuansulatuskanavan sukkulamatotartuntojen hoito (Toxocara canis, Ancylostoma caninum ja Uncinaria stenocephala -matojen L4-toukat, epäkypsät ja kypsät aikuiset, Toxascaris leonina ja Trichuris vulpis -matojen aikuismuodot).

Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa (FAD, flea allergy dermatitis).

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Ulkoiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Ei oleellinen

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C lämpötilassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE” TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Saksa

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/039/011

3 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/012

6 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/018

4 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/029

21 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/030

42 kerta-annospipettiä

EU/2/03/039/051

1 kerta-annospipetti

 

EU/2/03/039/052

2 kerta-annospipettiä

 

 

EU/2/03/039/053

9 kerta-annospipettiä

 

EU/2/03/039/054

 

12 kerta-annospipettiä

 

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

Kirppu

Kirpun toukka

Piiskamato

Hakamato

Suolinkainen

Angiostrongylus

vasorum

Crenosoma

Korvapunkki

Syyhypunkki

Sikaripunkki

Väive

Ihomato

Mikrofilaria

Sukkulamato

Sydänmato

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Advocate pienille kissoille ja freteille

Pipetti

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate

2.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

0.4 ml

3.ANTOREITTI

Paikallisvaleluvalmiste

4.ERÄNUMERO

Lot {number}

5.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

6.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Advocate suurille kissoille

Pipetti

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

0.8 ml

3. ANTOREITTI

Paikallisvaleluvalmiste

4. ERÄNUMERO

Lot {number}

5. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Advocate pienille koirille

Pipetti

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

0.4 ml

3. ANTOREITTI

Paikallisvaleluvalmiste

4. ERÄNUMERO

Lot {number}

5. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Advocate keskikokoisille koirille

Pipetti

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 ml

3. ANTOREITTI

Paikallisvaleluvalmiste

4. ERÄNUMERO

Lot {number}

5. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Advocate suurille koirille

Pipetti

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

2.5 ml

3. ANTOREITTI

Paikallisvaleluvalmiste

4. ERÄNUMERO

Lot {number}

5. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Advocate erittäin suurille koirille

Pipetti

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

4 ml

3. ANTOREITTI

Paikallisvaleluvalmiste

4. ERÄNUMERO

Lot {number}

5. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Läpipainopakkaus

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate pienille kissoille ja freteille (≤ 4 kg)

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

0,4 ml

3.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bayer Animal Health GmbH

4.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

5.ERÄNUMERO

Lot {number}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Läpipainopakkaus

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate suurille kissoille

(> 4-8 kg)

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

0,8 ml

3. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bayer Animal Health GmbH

4. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

5. ERÄNUMERO

Lot {number}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Läpipainopakkaus

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate pienille koirille

(≤ 4 kg)

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

0,4 ml

3. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bayer Animal Health GmbH

4. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

5. ERÄNUMERO

Lot {number}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Läpipainopakkaus

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate keskikokoisille koirille (> 4-10 kg)

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 ml

3. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bayer Animal Health GmbH

4. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

5. ERÄNUMERO

Lot {number}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Läpipainopakkaus

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate suurille koirille (> 10-25 kg)

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

2,5 ml

3. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bayer Animal Health GmbH

4. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

5. ERÄNUMERO

Lot {number}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Läpipainopakkaus

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Advocate erittäin suurille koirille (> 25-40 kg)

2. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

4 ml

3. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bayer Animal Health GmbH

4. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kk/vuosi}

5. ERÄNUMERO

Lot {number}

6. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit