Bovela (modified live bovine viral diarrhoea...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI02AD02

Updated on site: 08-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Bovela
ATC: QI02AD02
Lääkeaine: modified live bovine viral diarrhoea virus type 1, non-cytopathic parent strain KE-9 and modified live bovine viral diarrhoea virus type 2, non-cytopathic parent strain NY-93
Valmistaja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Pahvikotelo: 5 annosta, 10 annosta, 25 annosta, 50 annosta kylmäkuivattua kuiva-ainetta ja 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml liuotinta

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Bovela kylmäkuivattu kuiva-aine ja liuotin injektionestettä varten, suspensio naudoille

2.VAIKUTTAVAT AINEET

Jokainen 2 ml annos sisältää:

Naudan virusripulivirus tyyppi 1,

Naudan virusripulivirus tyyppi 2.

3.LÄÄKEMUOTO

Kylmäkuivattu kuiva-aine ja liuotin injektionestettä varten, suspensio

4.PAKKAUSKOOT

5 annosta (10 ml)

10 annosta (20 ml)

25 annosta (50 ml)

50 annosta (100 ml)

4 x 5 annosta (10 ml)

4 x 10 annosta (20 ml)

4 x 25 annosta (50 ml)

4 x 50 annosta (100 ml)

6 x 5 annosta (10 ml)

6 x 10 annosta (20 ml)

6 x 25 annosta (50 ml)

6 x 50 annosta (100 ml)

10 x 5 annosta (10 ml)

10 x 10 annosta (20 ml)

10 x 25 annosta (50 ml)

10 x 50 annosta (100 ml)

5.KOHDE-ELÄINLAJIT

Nauta

6.KÄYTTÖAIHE

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Rokote annetaan lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä sekoitettu rokote 8 tunnin kuluessa.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä.

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

SAKSA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/14/176/001 5 annosta ja 10 ml EU/2/14/176/002 5 annosta ja 10 ml (4 x) EU/2/14/176/003 5 annosta ja 10 ml (6 x) EU/2/14/176/004 5 annosta ja 10 ml (10 x) EU/2/14/176/005 10 annosta ja 20 ml EU/2/14/176/006 10 annosta ja 20 ml (4 x) EU/2/14/176/007 10 annosta ja 20 ml (6 x) EU/2/14/176/008 10 annosta ja 20 ml (10 x) EU/2/14/176/009 25 annosta ja 50 ml EU/2/14/176/010 25 annosta ja 50 ml (4 x) EU/2/14/176/011 25 annosta ja 50 ml (6 x) EU/2/14/176/012 25 annosta ja 50 ml (10 x) EU/2/14/176/013 50 annosta ja 100 ml EU/2/14/176/014 50 annosta ja 100 ml (4 x) EU/2/14/176/015 50 annosta ja 100 ml (6 x) EU/2/14/176/016 50 annosta ja 100 ml (10 x)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Kylmäkuivattu kuiva-aine, injektiopullot: 50 annosta

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Bovela kylmäkuivattu kuiva-aine injektionestettä varten, suspensio naudoille

2. VAIKUTTAVAT AINEET

Jokainen 2 ml annos sisältää:

Naudan elävä virusripulivirus tyyppi 1

Naudan elävä virusripulivirus tyyppi 2

3. LÄÄKEMUOTO

Kylmäkuivattu kuiva-aine ja liuotin injektionestettä varten, suspensio

4.PAKKAUSKOKO

50 annosta (100 ml)

5. KOHDE-ELÄINLAJIT

Nauta

6. KÄYTTÖAIHE

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

i.m.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk.

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUKSET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä sekoitettu rokote 8 tunnin kuluessa.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä.

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

SAKSA

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/14/176/013 50 annosta

EU/2/14/176/014 4 x 50 annosta

EU/2/14/176/015 6 x 50 annosta

EU/2/14/176/016 10 x 50 annosta

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Kylmäkuivattu kuiva-aine, injektiopullot: 5 annosta, 10 annosta ja 25 annosta

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bovela kylmäkuivattu kuiva-aine injektionestettä varten, suspensio naudoille

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Jokainen 2 ml annos sisältää:

Elävä BVDV-1 ja BVDV-2

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

5 annosta (10 ml)

10 annosta (20 ml)

25 annosta (50 ml)

4.ANTOREITTI

i.m.

5.VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk.

6.ERÄNUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä sekoitettu rokote 8 tunnin kuluessa.

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖSSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Liuotinpullot: 10 ml, 20 ml, 50 ml ja 100 ml

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bovelan liuotin

2.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

3.ANTOREITTI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä.

Pidä pullo ulkopakkauksessa.

5.ERÄNUMERO

Lot {numero}

6.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

7.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit