Lääkkeen nimi - C

Lajit Lääkkeen nimi ATC Lääkeaine Valmistaja
Koirat Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
KissatKoirat Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Siat (ensikko ja emakot)
Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Koirat Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Koirat Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial