CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Lääkkeen nimi: CaniLeish
ATC: QI070AO
Lääkeaine: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Valmistaja: Virbac S.A

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Pakkaus, jossa on 1 injektiokuiva-ainepullo ja 1 liuotinpullo

Pakkaus, jossa on 1 injektiokuiva-ainepullo, 1 liuotinpullo, 1 ruisku ja 1 neula Pakkaus, jossa on 3 injektiokuiva-ainepulloa ja 3 liuotinpulloa

Pakkaus, jossa on 5 injektiokuiva-ainepulloa ja 5 liuotinpulloa

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

CaniLeish injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten koiralle

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

L. infantumin proteiineja (ESP) ≥ 100 µg

3.LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten.

4.PAKKAUSKOKO

1 annos

3 annosta

5 annosta

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

koira

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Ihonalaiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}>

Käytettävä heti liuottamisen jälkeen.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä

Säilytä valolta suojassa

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ

TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

VIRBAC

1ére avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Pakkaus, jossa on 10 injektiokuiva-ainepulloa ja 10 liuotinpulloa Pakkaus, jossa on 15 injektiokuiva-ainepulloa ja 15 liuotinpulloa Pakkaus, jossa on 25 injektiokuiva-ainepulloa ja 25 liuotinpulloa Pakkaus, jossa on 30 injektiokuiva-ainepulloa ja 30 liuotinpulloa Pakkaus, jossa on 50 injektiokuiva-ainepulloa ja 50 liotinpulloa

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

CaniLeish injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten koiralle

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

1ml:n annos sisältää:

L. infantumin proteiineja (ESP) ≥ 100 µg

3.LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten.

4.PAKKAUSKOKO

10 annosta

15 annosta

25 annosta

30 annosta

50 annosta

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

koira

6.KÄYTTÖAIHEET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Ihonalaiseen käyttöön.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {kuukausi/ vuosi}

Käytettävä heti liuottamisen jälkeen.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä

Säilytä valolta suojassa

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ

TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

VIRBAC

1ére avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä{numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Injektiokuiva-ainepullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CaniLeish injektiokuiva-aine

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Leishmania infantum ESP ≥ 100 µg

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 annos

4.ANTOREITIT

SC

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Erä{numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.{kuukausi/vuosi}

Käytettävä heti liuottamisen jälkeen.

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Liuotinpullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

CaniLeish liuotin

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Natriumkloridi 9 mg/ml (0.9 %)

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

1 ml

4.ANTOREITIT

SC

5.VAROAIKA

Ei oleellinen

6.ERÄNUMERO

Erä{numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.{KK/VVVV}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille

Kommentit