Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Myyntipäällysmerkinnät - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Cardalis
ATC: QC09BA07
Lääkeaine: benazepril hydrochloride /spironolactone
Valmistaja: Ceva Santé Animale

Artikkelin sisältö

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Pahvirasia – 1 pullo, jossa 30 tablettia

Pahvirasia – 1 pullo, jossa 90 tablettia

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Cardalis 2,5 mg/20 mg purutabletti koirille

Cardalis 5 mg/40 mg purutabletti koirille

Cardalis 10 mg/80 mg purutabletti koirille

benatsepriilihydrokloridi/spironolaktoni

2.VAIKUTTAVAT AINEET

benatsepriilihydrokloridi 2,5 mg, spironolaktoni 20 mg benatsepriilihydrokloridi 5 mg, spironolaktoni 40 mg benatsepriilihydrokloridi 10 mg, spironolaktoni 80 mg

3.LÄÄKEMUOTO

Purutabletti

4.PAKKAUSKOKO

30 tablettia

90 tablettia

5.KOHDE-ELÄINLAJI

Koira

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Käytä avattu pakkaus 6 kuukauden kuluessa.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tablettia 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tablettia 2,5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tablettia 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tablettia 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tablettia 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tablettia 10 mg/80 mg)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

30 tabletin pullo

90 tabletin pullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Cardalis 2,5 mg/20 mg purutabletti koirille

Cardalis 5 mg/40 mg purutabletti koirille

Cardalis 10 mg/80 mg purutabletti koirille

benatsepriilihydrokloridi/spironolaktoni

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

benatsepriilihydrokloridi 2,5 mg, spironolaktoni 20 mg benatsepriilihydrokloridi 5 mg, spironolaktoni 40 mg benatsepriilihydrokloridi 10 mg spironolaktoni 80 mg

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

30 tablettia

90 tablettia

4.ANTOREITIT

5.VAROAIKA (VAROAJAT)

6.ERÄNUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit