Convenia (cefovecin) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QJ01DD91

Artikkelin sisältö

A.ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Erän vapauttamisesta vastaavien valmistajien nimi ja osoite

Haupt Pharma Latina S.r.l

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Italia

B.TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys.

Tämän myyntiluvan haltijan on ilmoitettava Euroopan komissiolle tällä päätöksellä myyntiin hyväksytyn lääkevalmisteen markkinointisuunnitelmista.

C.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Ei oleellinen.

Kommentit