Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Lääkeaine: dexmedetomidine hydrochloride
Valmistaja: Orion Corporation

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

KOTELO

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injektioneste, liuos

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Yksi millilitra sisältää 0,1 mg deksmedetomidiinihydrokloridia, mikä vastaa 0,08 mg deksmedetomidiinia.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

15 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira ja kissa.

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

-Koirille: laskimoon tai lihakseen

-Kissoille: lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.: kk/v

Ensimmäisen annoksen ottamisen jälkeen tuotetta voidaan säilyttää 3 kuukautta 25 ºC:ssa.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämätön eläinlääkevalmiste tai siitä peräisin oleva jätemateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/02/033/003

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT/RYHMÄPAKKAUS

INJEKTIOPULLO/ RYHMÄPAKKAUS

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml injektioneste, liuos

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

0,1 mg/ml deksmedetomidiinihydrokloridi

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

15 ml, 10 x 15 ml

4.ANTOREITIT

Koira: i.v., i.m.

Kissa:i.m.

5.VAROAIKA

Ei oleellinen.

6.ERÄNUMERO

Erä:

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.: kk/v

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

KOTELO

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injektioneste, liuos

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Yksi millilitra sisältää 0,5 mg deksmedetomidiinihydrokloridia, mikä vastaa 0,42 mg deksmedetomidiinia.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

10 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira ja kissa.

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

-Koirille: laskimoon tai lihakseen

-Kissoille: lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.: kk/v

Ensimmäisen annoksen ottamisen jälkeen tuotetta voidaan säilyttää 3 kuukautta 25 ºC:ssa.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämätön eläinlääkevalmiste tai siitä peräisin oleva jätemateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/02/033/001-002

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT/RYHMÄPAKKAUS

INJEKTIOPULLO/ RYHMÄPAKKAUS

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injektioneste, liuos

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

0,5 mg/ml deksmedetomidiinihydrokloridi

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

10 ml, 10 x 10 ml

4.ANTOREITIT

Koirille: laskimoon tai lihakseen

Kissoille: lihakseen

5.VAROAIKA

Ei oleellinen.

6.ERÄNUMERO

Erä:

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.: kk/v

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit