Draxxin (tulathromycin) – Myyntipäällysmerkinnät - QJ01FA94

Artikkelin sisältö

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Kartonkikotelo (20 ml / 50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Draxxin 100 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, sialle ja lampaalle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Tulatromysiini

100 mg/ml

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta, sika ja lammas

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Nauta: nahan alle.

Sika ja lammas: lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoajat:

Teurastus:

Nauta: 22 vrk.

Sika: 13 vrk.

Lammas: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Ei saa käyttää 2 kuukauden aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Avatun pakkauksen kestoaika: 28 vrk.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/041/001 (20 ml)

EU/2/03/041/002 (50 ml)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Kartonkikotelo (500 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Draxxin 100 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Tulatromysiini

100 mg/ml

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

500 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Nahan alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoajat:

Teurastus: 22 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville lehmille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Ei saa käyttää 2 kuukauden aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille lehmille tai hiehoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Avatun pakkauksen kestoaika: 28 vrk.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/041/005

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Kartonkikotelo (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Draxxin 25 mg/ml injektioneste, liuos, sialle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Tulatromysiini

25 mg/ml

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

50 ml

100 ml

250 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Sika

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoaika:

Teurastus: 13 vrk.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Avatun pakkauksen kestoaika: 28 vrk.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/041/006 (50 ml)

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA SISÄPAKKAUKSESSA

Injektiopullo (100 ml / 250 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Draxxin 100 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, sialle ja lampaalle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Tulatromysiini

100 mg/ml

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

100 ml

250 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta, sika ja lammas

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Nauta: s.c.

Sika ja lammas: i.m.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoajat:

Teurastus:

Nauta: 22 vrk.

Sika: 13 vrk.

Lammas: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Ei saa käyttää 2 kuukauden aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Avatun pakkauksen kestoaika: 28 vrk.

Käytä lävistetty pakkaus viimeistään:

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA SISÄPAKKAUKSESSA

Injektiopullo (500 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Draxxin 100 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Tulatromysiini

100 mg/ml

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

500 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Nahan alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoaika:

Teurastus: 22 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville lehmille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Ei saa käyttää 2 kuukauden aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille lehmille tai hiehoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Avatun pakkauksen kestoaika: 28 vrk.

Käytä lävistetty pakkaus viimeistään:

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/041/005

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA SISÄPAKKAUKSESSA

Injektiopullo (100 ml / 250 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Draxxin 25 mg/ml injektioneste, liuos, sialle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Tulatromysiini

25 mg/ml

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

100 ml

250 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Sika

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoaika:

Teurastus: 13 vrk.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

Avatun pakkauksen kestoaika: 28 vrk.

Käytä lävistetty pakkaus viimeistään:

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Injektiopullo (20 ml / 50 ml)

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Draxxin 100 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, sialle ja lampaalle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Tulatromysiini

100 mg/ml

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

20 ml

50 ml

4.ANTOREITIT

Nauta: s.c.

Sika ja lammas: i.m.

5.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoajat:

Teurastus:

Nauta: 22 vrk.

Sika: 13 vrk.

Lammas: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä lävistetty pakkaus viimeistään:

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Injektiopullo (50 ml)

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Draxxin 25 mg/ml injektioneste, liuos, sialle tulatromysiini

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Tulatromysiini

25 mg/ml

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

50 ml

4.ANTOREITIT

i.m.

5.VAROAIKA(VAROAJAT)

Varoaika:

Teurastus: 13 vrk.

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä lävistetty pakkaus viimeistään:

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit