Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Lääkeaine: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Valmistaja: Laboratorios Hipra S.A

Artikkelin sisältö

< SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA <ULKOPAKKAUKSESSA> <JA>

<SISÄPAKKAUKSESSA> PAHVIKOTELO: 5 JA 25 ANNOSTA

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, suspensiota varten .

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen 2 ml:n annos sisältää: Elävä gE- tk- kaksoisgeeniheikennetty Nautojen Herpesvirus tyyppi 1 (BoHV-1), kanta CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

3.LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, suspensiota varten.

4.PAKKAUSKOKO

5 annosta

25 annosta

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Naudat (vasikat ja aikuiset lehmät).

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lihaksensisäisesti.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoaika: Nolla vrk.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

Käytä 6 tunnin kuluessa liuottamisesta.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä

Ei saa jäätyä.

Säilytä pulloja ulkopakkauksessa valolta suojattuna.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille - Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) ESPANJA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/10/114/001

EU/2/10/114/002

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

< SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA <ULKOPAKKAUKSESSA> <JA>

<SISÄPAKKAUKSESSA>

PAHVIKOTELO: 30 ANNOKSEN LYOFILISAATTI

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten..

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen 2 ml:n annos sisältää: Elävä gE- tk- kaksoisgeeniheikennetty Nautojen Herpesvirus tyyppi 1 (BoHV-1), kanta CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

3.LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten.

4.PAKKAUSKOKO

30 annosta

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Naudat (vasikat ja aikuiset lehmät).

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lihaksensisäisesti.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoaika: Nolla vrk.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

Käytä 6 tunnin kuluessa liuottamisesta.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä

Ei saa jäätyä.

Säilytä pulloja ulkopakkauksessa valolta suojattuna.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille - Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) ESPANJA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/10/114/003

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

< SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA <ULKOPAKKAUKSESSA> <JA>

<SISÄPAKKAUKSESSA> PAHVIKOTELO: LIUOTIN 30 ANNOSTA

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Liuotin HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Fosfaattipuskuriliuos.

3.LÄÄKEMUOTO

4.PAKKAUSKOKO

60 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa säilyttää eikä kuljettaayli 25º C.

Ei saa jäätyä.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille - Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) ESPANJA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

KYLMÄKUIVATUN INJEKTIOKUIVA-AINEEN PULLO

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu suspensiota varten naudoille.

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Jokainen 2 ml:n annos sisältää: Elävä gE- tk- kaksoisgeeniheikennetty Nautojen Herpesvirus tyyppi 1 (BoHV-1), kanta CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

5 annosta

25 annosta

30 annosta

4.ANTOREITIT

I.M.

5.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoaika: Nolla vrk.

6.ERÄNUMERO

Erä {numero}]

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim. {KK/VVVV}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

KYLMÄKUIVATUN INJEKTIOKUIVA-AINEEN PULLO

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Liuotin: HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

2.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

10 ml.

50 ml

60 ml

3.ANTOREITIT

I.M.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4.VAROAIKA (VAROAJAT)

Nolla vrk.

5.ERÄNUMERO

Erä {numero}]

6.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim. {KK/VVVV}

7.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille - Vain eläinlääkärin määräyksestä.

Kommentit