Innovax-ILT (Cell-associated live recombinant turkey...) – Myyntipäällysmerkinnät - QI01AD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Innovax-ILT
ATC: QI01AD03
Lääkeaine: Cell-associated live recombinant turkey herpesvirus (strain HVT/ILT-138), expressing the glycoproteins gD and gI of infectious laryngotracheitis virus
Valmistaja: Intervet International B.V.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

AMPULLI

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Innovax-ILT

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

HVT/ILT-138

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

2,000

4,000

(annosten lukumäärä ampullia kohti on ilmoitettu sauvaan kiinnitetyllä värikoodatulla nipistimellä)

4.ANTOREITIT

s.c.

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

For animal treatment only.

MSD Animal Health Logo

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

LIUOTINPUSSI

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Nobilis Diluent CA

Liuotin solusidonnaisiin siipikarjarokotteisiin

2.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

400 ml

800 ml

4. ANTOREITIT

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

5.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

6. ERÄNUMERO

Lot

7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

8. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit