Lääkkeen nimi - K

Lajit Lääkkeen nimi ATC Lääkeaine Valmistaja
Nauta (lehmät ja hiehot)
Kexxtone / 2 / 3 / 4 / 5 QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited