Finnish
Valitse sivuston kieli

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Lääkeaine: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Valmistaja: Biokema Anstalt

LOCATIM

Julkinen EPAR-yhteenveto

Tämä teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointikertomuksesta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten eläinlääkevalmistekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston perusteella.

Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointikertomukseen).

Mitä Locatim on?

Locatim on oraaliliuos. Se on valmistettu ternimaidosta, jota vasikat saavat 12 ensimmäisen elintunnin aikana. Se sisältää vaikuttavana aineena spesifiä immunoglobuliini G:tä (eräs vasta- ainetyyppi) Escherichia coli F5 -adhesiinia vastaan. Immunoglobuliinit suojaavat vasikoita tämän bakteerin aiheuttamaa tautia vastaan. Locatimia on saatavana 60 ml:n lasipullossa.

Mihin Locatimia käytetään?

Locatimia käytetään vastasyntyneille vasikoille E. coli -bakteerista johtuvan enterotoksikoosin aiheuttaman kuolleisuuden vähentämiseen ensimmäisten elinpäivien aikana. Enterotoksikoosi on suolistomyrkkyjen aiheuttama sairaus, jonka tavallisin oire on ripuli. Locatimia annetaan alle 12 tunnin ikäisille vastasyntyneille vasikoille mieluiten 4 ensimmäisen elintunnin aikana täydentämään emän ternimaitoa. Annos on 60 ml (yksi pullollinen), ja se voidaan antaa sellaisenaan tai maitoon tai maidonkorvikkeeseen liuotettuna.

Miten Locatim vaikuttaa?

Locatim täydentää ternimaidossa normaalisti olevia suojaavia ominaisuuksia. Ternimaito on heti poikimisen jälkeen erittyvää maitoa, jota vasikat juovat ensimmäisten elintuntiensa aikana. Ternimaito sisältää vasta-aineita, jotka suojaavat vasikoita tietyiltä infektioilta. Locatimin valmistuksessa käytetty ternimaito on peräisin lehmiltä, jotka on immunisoitu E. coli -bakteeria vastaan niin, että ne pystyvät tuottamaan vasta-ainetta maitoonsa. Ternimaito kerätään ja suodatetaan ja maitohera (maidon nestemäinen osa) konsentroidaan Locatimin valmistusta varten. Locatimilla hoidetut vasikat saavat lisäsuojan E. coli -bakteeria vastaan, koska valmisteessa on bakteerin vasta-aineita. Emän ternimaidon juominen ensimmäisten elintuntien aikana saa aikaan passiivisen immunisaation. Locatim antaa vasikoille lisäsuojan E. coli -bakteerista johtuvan enterotoksikoosin aiheuttamaa kuolleisuutta vastaan.

Miten Locatimin tehoa on tutkittu?

Vastasyntyneiden vasikoiden ripulia koskevien kenttätutkimusten tuloksia on vaikea tulkita, koska ripuli voi aiheutua monista eri syistä. Myös taudin vakavuus riippuu eri tekijöistä, mm. tilan yleisestä hygieniasta ja hoitokäytännöistä sekä niiden organismien luonteesta ja virulenssista (taudinaiheuttamiskyky), joille vasikat ovat altistuneet.

Mitä hyötyä Locatimista on havaittu tutkimuksissa?

Laboratoriotutkimuksen mukaan Locatimia saaneilla vasikoilla oli vähemmän kliinisiä ripulioireita ja niiden eloonjäämisaika oli pidempi kuin muilla vasikoilla. Tulokset vahvistettiin kenttätutkimuksella.

Mitä riskejä Locatimiin liittyy?

Locatimilla ei ole merkittäviä sivuvaikutuksia.

Mitä varotoimenpiteitä henkilön, joka antaa eläinlääkevalmistetta tai on kosketuksessa eläimen kanssa, on noudatettava?

Locatimin käyttö ei vaadi erityisiä varotoimenpiteitä.

Kuinka kauan on odotettava, ennen kuin eläin voidaan teurastaa ja sen liha käyttää ihmisravinnoksi (varoaika)?

Varoaika on 0 vuorokautta.

Miksi Locatim on hyväksytty?

Eläinlääkevalmistekomitea (CVMP) katsoi, että Locatimin hyödyt ovat sen riskejä suuremmat alle 12 tunnin ikäisten vasikoiden hoidossa E. coli F5 (K99) -adesiinista johtuvan enterotoksikoosin aiheuttaman kuolleisuuden vähentämiseksi ensimmäisten elinpäivien aikana, kun sitä annetaan täydentämään emän ternimaitoa. Se suositteli myyntiluvan antamista Locatimille. Hyöty-riskisuhde on tämän EPAR-yhteenvedon moduulissa 6.

Muita tietoja Locatimista

Euroopan komissio myönsi Biokema Anstaltille koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Serinucolia varten 29. maaliskuuta 1999. Valmisteen nimi muutettiin Locatimiksi 14. syyskuuta 1999. Myyntilupa uusittiin 29. maaliskuuta 2004. Tietoja tämän valmisteen reseptistatuksesta on myyntipäällysmerkinnöissä.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 09-2007.

Kommentit