Masivet (masitinib mesylate) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QL01XE90

A.ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Erän vapauttamisesta vastaavien valmistajien nimet ja osoitteet

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Ranska

B. TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT JA RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys

C.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Ei oleellinen

Kommentit