Finnish
Valitse sivuston kieli

Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) - QP54AB51

Nexgard Spectra

afoksolaneeri/milbemysiinioksiimi

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Nexgard Spectra -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut tätä eläinlääkevalmistetta ja päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä sille Euroopan unionissa sekä sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Nexgard Spectran käytöstä.

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Nexgard Spectra-valmisteen käytöstä pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista.

Mitä Nexgard Spectra on ja mihin sitä käytetään?

Nexgard Spectra on eläinlääkevalmiste, jolla hoidetaan koirien kirppu- ja puutiaistartuntoja, kun on tarpeen myös ehkäistä sydänmatotautia (aiheuttajana sukkulamato, joka infektoi sydämen ja verisuonet; tauti tarttuu hyttysten kautta), keuhkomatojen aiheuttamaa angiostrongyloosia ja/tai poistaa suolistomadot (koukkumadot, sukkulamadot ja piiskamadot).

Miten Nexgard Spectraa käytetään?

Nexgard Spectraa on saatavana purutabletteina viitenä eri vahvuutena käytettäväksi eripainoisilla koirilla. Valmiste on reseptilääke. Hoito on toistettava kuukauden väliajoin kirppu- tai puutiaiskauden aikana. Sydänmatotaudin ehkäisyn osalta hoito annetaan kuukausittain hyttyskauden aikana. Angiostrongyloosin osalta hoito annetaan kuukausittain alueilla, missä infektioita esiintyy säännöllisesti. Käytettävien tablettien vahvuus määräytyy koiran painon mukaan.

Miten Nexgard Spectra vaikuttaa?

Nexgard Spectran vaikuttavat aineet toimivat häiritsemällä signaalien välitystä loisten hermojärjestelmän hermosoluissa (neurotransmissio), jolloin loiset halvaantuvat ja kuolevat.

Afoksolaneeri vaikuttaa tappamalla ulkoloisia. Se tarkoittaa sitä, että se tappaa eläinten iholla tai

turkissa eläviä loisia, kuten kirppuja ja puutiaisia. Altistuakseen afoksolaneerille kirppujen ja puutiaisten on kiinnityttävä ihoon ja alettava imeä koiran verta. Afoksolaneeri tappaa kirput ennen kuin ne ennättävät munia. Tämä auttaa vähentämään koirien elinympäristön kontaminoitumista.

Milbemysiinioksiimi vaikuttaa tappamalla sisäloisia. Se tarkoittaa sitä, että se tappaa esimerkiksi matoja, jotka elävät kehon sisällä.

Mitä hyötyä Nexgard Spectrasta on havaittu tutkimuksissa?

Nexgard Spectran tehoa on tutkittu sekä laboratorio- että kenttätutkimuksissa.

Yhteen ulkoloisia koskeneeseen kenttätutkimukseen osallistui 324 koiraa, joilla oli kirppu- ja/tai puutiaistartuntoja. Koirille annettiin kerta-annos Nexgard Spectraa tai paikallisvalelulääkettä, joka sisälsi pyripolia, kirppujen ja puutiaisten häätämisessä käytettävää toista vaikuttavaa ainetta. Tutkimus osoitti, että Nexgard Spectra oli tehokas koirien kirppu- ja puutiaistartuntojen hoidossa ja että vaikutus kesti jopa 30 päivää hoidon antamisen jälkeen. Nexgard Spectra vähensi kirppujen ja puutiaisten määrää vähintään 95 %, ja se oli vähintään yhtä tehokas kuin pyripoli.

Suolistomatoja koskeneessa kenttätutkimuksessa oli mukana 408 koiraa, joilla oli infektioita. Niille annettiin joko kerta-annos Nexgard Spectraa tai lääkettä, joka sisälsi milbemysiinioksiimia ja pratsikvantelia (toinen matolääke). Tutkimus osoitti, että Nexgard Spectra oli tehokas suolistomatojen vähentämisessä ja että se oli vähintään yhtä tehokas kuin milbemysiinioksiimi ja pratsikvanteli.

Sydänmatoja koskeneeseessa tutkimuksessa oli mukana 84 koiraa Japanissa ja 320 koiraa Yhdysvalloissa. Yhdelläkään koirista ei ollut sydänmatoja ennen hoidon aloittamista. Tutkimus osoitti, että Nexgard Spectra ehkäisi sydänmatotartunnan ja että teho kesti kuusi kuukautta hoidon antamisen jälkeen.

Angiostrongyloosia koskeneesessa laboratoriotutkimuksessa oli mukana 20 koiraa, joihin oli keinotekoisesti tartutettu keuhkomadon munia seitsemän kertaa kahden viikon välein. Kymmenelle koiralle annettiin Nexgard Spectraa ja toiselle kymmenelle ei annettu mitään hoitoa. 90–92 päivää hoidon jälkeen tehtyjen post mortem -tutkimusten perusteella Nexgard Spectra vähensi matojen määrää 95 %.

Mitä riskejä Nexgard Spectraan liittyy?

Nexgard Spectran yleisimmät haittavaikutukset (joita esiintyi 1–10 eläimellä 1000:sta) olivat oksentelu, ripuli, uupuneisuus, heikentynyt ruokahalu ja kutina. Nämä haittavaikutukset olivat lyhytkestoisia ja hävisivät itsekseen.

Koska kirppujen ja puutiaisten on alettava imeä koiran verta, jotta lääke voi tappaa ne, riskiä puutiaisen kantamien sairauksien siirtymisestä koiraan ei voida sulkea pois.

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava?

Tabletit on pidettävä läpipainopakkauksissa käyttöön saakka, ja läpipainopakkaukset on pidettävä kartonkirasiassa.

Jos lääkettä on nielty vahingossa, etenkin jos kyseessä on lapsi, on hakeuduttava viipymättä lääkäriin, jolle on näytettävä pakkausseloste tai myyntipäällysmerkinnät.

Lääkettä käsittelevien henkilöiden on pestävä kädet valmisteen käsittelyn jälkeen.

Miksi Nexgard Spectra on hyväksytty?

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Nexgard Spectran hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa.

Muita tietoja Nexgard Spectrasta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Nexgard Spectralle 15.1.2015.

Nexgard Spectraa koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Lisätietoja Nexgard Spectralla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2017.

Kommentit