Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Lääkeaine: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Valmistaja: Intervet International BV

Artikkelin sisältö

A.BIOLOGISTEN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN VALMISTAJA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Biologisten vaikuttavien aineiden valmistajan nimi ja osoite Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer ALANKOMAAT

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer ALANKOMAAT

Lääkevalmisteen painetussa pakkausselosteessa on ilmoitettava kyseisen erän vapauttamisesta vastaavan valmistusluvan haltijan nimi ja osoite.

B.TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys

C.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Ei oleellinen

Kommentit