Finnish
Valitse sivuston kieli

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QL03AX

A. BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJAT JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Biologisen vaikuttavan aineen valmistajien nimet ja osoitteet

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon Ranska

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Ranska

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Ranska

B.TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys

C.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Ei oleellinen

Kommentit