Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Myyntipäällysmerkinnät - QI01BD03

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Kotelo, jossa suspensiota

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Parvoduk suspensio myskisorsalle

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

0,2 ml:n käyttökuntoon saatettu annos sisältää:

Elävää, heikennettyä myskisorsan parvovirusta, kanta GM 199 …………………2,6–4,8 log10 CCID50

3.LÄÄKEMUOTO

Suspensio.

4.PAKKAUSKOKO

10 x 500 annosta

2 500 annosta

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Myskisorsa.

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Käytä sekoitettu valmiste 4 tunnin kuluessa.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Herkkä valolle.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

RANSKA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Kotelo, jossa liuotinta

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Parvoduk liuotin injektiota varten myskisorsalle.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Keittosuolapuskuri

3. LÄÄKEMUOTO

4. PAKKAUSKOKO

10 x 500 annosta

2 500 annosta

5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Myskisorsa.

6. KÄYTTÖAIHEET

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk.

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C lämpötilassa.

Ei saa jäätyä.

Herkkä valolle.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

RANSKA

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Suspensiota sisältävä injektiopullo

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Parvoduk suspensio

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Elävää, heikennettyä myskisorsan parvovirusta.

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

500 annosta

2 500 annosta

4.ANTOREITIT

s.c.

5.VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk.

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä sekoitettu valmiste 4 tunnin kuluessa.

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA SISÄPAKKAUKSESSA

Liuotinpussi

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Parvoduk liuotinsuspensiota varten

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Keittosuolapuskuri

3. LÄÄKEMUOTO

4. PAKKAUSKOKO

500 annosta.

2 500 annosta.

5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Myskisorsa.

6. KÄYTTÖAIHEET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

Varoaika: nolla vrk.

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C lämpötilassa.

Ei saa jäätyä.

Herkkä valolle.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

RANSKA

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

Kommentit