Finnish
Valitse sivuston kieli

Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Lääkeaine: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Valmistaja: Intervet International BV
An agency of the European Union

Porcilis ColiClos

E. Coli- ja C. perfringens -rokote

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten eläinlääkekomitea (CVMP) on arvioinut valmisteen toimitetun aineiston perusteella ja päätynyt suosituksiin sen käytön ehdoista.

Teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimen sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös EPAR-arviointilausuntoon).

Mitä Porcilis ColiClos on?

Porcilis ColiClos on rokote, jota saa injektionesteenä, suspensiona. Siinä on Escherichia coli (E. coli) - bakteerin osia, joiden nimet ovat fimbriaalinen adhesiini F4ab, F4ac, F5 ja F6 sekä LT-toksoidista (heikennetty toksiini) sekä Clostridium perfringensin (C. perfringens) toksoidin bakteerityypistä C.

Mihin Porcilis ColiClosia käytetään?

Porcilis ColiClosia annetaan emakoille (porsinut naarassika) tai ensikoille (porsimaton naarassika) suojaamaan niiden jälkeläisiä sellaisilta infektioilta, joita aiheuttavat C. perfringensin tyyppi C sekä E. colin kannat, joissa esiintyy komponentteja F4ab, F4ac, F5 tai F6. Rokotetta käytetään vähentämään infektiokuolemia sekä infektioiden kliinisiä oireita, joita kyseiset bakteerit aiheuttavat porsaiden ensimmäisinä elinpäivinä.

Porcilis ColiClos annetaan injektiona niskalihakseen korvan taakse. Ensimmäinen injektio annetaan emakoille tai ensikoille 6–8 viikkoa ennen laskettua porsimisaikaa ja toinen injektio neljä viikkoa myöhemmin. Jo aiemmin tämän rokotusohjelman mukaisesti rokotetut emakot tarvitsevat yhden tehosterokotteen 2–4 viikkoa ennen laskettua porsimisaikaa.

Miten Porcilis ColiClos vaikuttaa?

Porcilis ColiClos on rokote. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (kehon luonnollista puolustusmekanismia) puolustautumaan sairautta vastaan. Porcilis ColiClos sisältää

bakteerien E. coli ja C. perfringens inaktivoituja osia, joten ne eivät voi aiheuttaa sairautta. Kun Porcilis ColiClosia annetaan emakolle tai ensikolle, sian immuunijärjestelmä tunnistaa inaktivoidut bakteerit vieraiksi ja tekee vasta-ainetta niitä vastaan. Vasta-aineet siirtyvät emakosta porsaisiin ternimaidossa (ensimaito). Vasta-aineet auttavat porsaita torjumaan E. coli- tai C. perfringens -infektiota altistuttuaan niille syntymän jälkeen.

Porcilis ColiClos sisältää adjuvantin, joka parantaa immuunivastetta.

Miten Porcilis ColiClosia on tutkittu?

Yritys esitti tietoa rokotteen tehosta kahta bakteeria vastaan sekä laboratorio- että kenttätutkimuksista. Suojan osoittamiseksi E.coli -infektiota vastaan esitettiin myös tutkimuksia Porcilis Porcoli Diluvac Fortesta. Se on EU:n alueella myyntiluvan saanut rokote, jossa on samat E. coli -komponentit kuin Porcilis ColiClosissa.

Mitä hyötyä Porcilis ColiClosista on havaittu tutkimuksissa?

Porcilis ColiClosin on osoitettu vähentävän E. coli- tai C. perfringens -infektiosta johtuvia kuolemantapauksia ja kliinisiä oireita, kuten vastasyntyneiden porsaiden ripulia ja nekroottista enterotoksemiaa (vakava suolistotulehdus). Se voi myös vähentää antimikrobiaineiden käyttöä sikojen tuotantoyksiköissä.

Mitä riskejä Porcilis ColiClosiin liittyy?

Ruumiinlämpö voi kohota rokotuspäivänä kaksi celsiusastetta. Aktiivisuuden väheneminen ja ruokahaluttomuus ovat yleisiä rokotuspäivänä. Rokotuskohdassa on joskus kivuliasta ja kovaa turvotusta halkaisijaltaan enintään 10 senttimetrin alalla enintään 25 päivän ajan.

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava?

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja annettava tälle pakkausseloste tai myyntipäällys.

Miten pitkä on lääkevalmisteen varoaika?

Varoaika tarkoittaa aikaa lääkkeen antamisen jälkeistä, joka on odotettava, ennen kuin eläin voidaan teurastaa ja sen liha tai munat tai maito voidaan käyttää ihmisravinnoksi. Porcilis ColiClosin varoaika sianlihan osalta on nolla vuorokautta.

Miksi Porcilis ColiClos on hyväksytty?

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Porcilis ColiClosin hyöty on sen riskejä suurempi ja suositteli myyntiluvan myöntämistä sitä varten. Valmisteen hyöty-riskisuhde on tämän EPAR-arviointilausunnon tieteellisen keskustelun osiossa.

Muita tietoja Porcilis ColiClosista

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Porcilis ColiClos-rokotetta varten 14/06/2012. Myyntipäällysmerkinnöissä/ulkopakkauksessa on tieto valmisteen reseptistatuksesta.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 14/06/2012.

Kommentit